www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

צו מניעה לשון הרע

לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע בעיסוק, או לפגוע באדם בשל דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכו'. לעיתים, גם אם יש אמת בפרסום נעדיף את שלא יפורסם בשל לשון הרע הקיימת בו ונאסור על הפרסום. כמובן שאין מדובר באיסור מוחלט וגורף ויהיו מקרים בהם למרות שהפרסום עלול לפגוע באדם, יותר הפרסום. זהו האיזון בין זכות חופש הביטוי ובין הזכות לשם טוב ולכבוד.

צו מניעה הוא החלטה שניתנת ע"י ביהמ"ש האוסרת על ביצוע פעולה כלשהי. בקשה לצו מניעה בעניין לשון הרע מוגשת ע"י אדם/תאגיד/שותפות וכו' לביהמ"ש. בקשה זו מטרתה למנוע פרסום כלשהו אשר יש בו, לטענת המבקשים, כדי להוציא לשון הרע. זהו סעד שינתן אך ורק ע"י ביהמ"ש והוא בד"כ מוגש ביחד עם תביעת לשון הרע. ישנם 2 סוגים של צווי מניעה:

  • צו מניעה קבוע: יינתן כשאדם ביצע מעשה הפוגע באחר. צו מניעה קבוע ניתן בד"כ בגין מטרדים, הפרת זכויות יוצרים וזכויות יסוד (דוגמת הזכות לשם טוב הנפגעת מפרסום לשון הרע או הזכות לקניין) ומטרתו להפסיקם לצמיתות.
  • צו מניעה זמני: יינתן כשאי אפשר לחכות שיסתיים ההליך המשפטי. בהקשר של לשון הרע, צו מניעה כזה יינתן במטרה למנוע באופן מיידי את פרסומו. אם ביהמ"ש יחליט שיש לפרסם את הפרסום על אף שיש בו פוטנציאל לפגיעה בשם טוב, צו המניעה יפוג והפרסום יותר.
    בהתאם לקביעת ביהמ"ש העליון בערעור אזרחי 214/89 אבנרי נ' שפירא לפיה, על ביהמ"ש השוקל באם לתת סעד של צו מניעה, לאזן בין הפגיעה של הפרסום העתידי בשם הטוב ובין חופש הביטוי של המפרסם.
ככלל, ביהמ"ש ממעט להעניק צווי מניעה למניעת פרסום שנטען לגביו שיש בו לשון הרע ויעניק אותו רק במקרים חריגים בהם ברור לכל שהפרסום הוא שקרי ומוציא דיבתו של אדם. ביהמ"ש מעדיף את הצפת המידע, גם אם הוא טומן בחובו פגיעה באדם, מ-2 סיבות עיקריות השלובות זו בזו:
  1. הגנה חזקה על הזכות לחופש הביטוי: זכות זו הוכרה בביהמ"ש כזכות יסוד בסיסית כחלק מזכויות היסוד המוגדרות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מכוח ההכרה בחשיבותה הרבה של זכות זו, ביהמ"ש שואף לאפשר פרסום מידע רב ככל האפשר, גם אם שקרי. כך, הציבור יהיה חשוף למגוון הידע האפשרי, ובמקרה שידובר במידע שקרי הוא יחזק את האמת ויביא לנצחונה.
  2. חוק איסור לשון הרע מעניק סעד לנפגע: באם יוכח שבפרסום הייתה לשון הרע, ביהמ"ש יקבע שמדובר בעוולה נזיקית אזרחית ויעניק לנפגע סעד של פיצויים. כלומר, ביהמ"ש נותן לעקרון חופש הביטוי מעמד נכבד יותר מלזכות לשם טוב, מתוך התפיסה לפיה עדיף לאפשר את הפרסום, ואם יימצא שהוא פוגע במושא אליו הוא מתייחס (בין אם במפורש ובין אם במשתמע), יינתן הסעד המתאים.
לעיתים, הבקשה למתן צו מניעה מופנית למניעת פרסום שטרם הופץ לכלל הציבור ולכן הפגיעה באדם בשל הוצאת לשון הרע טרם הוכחה. במקרים כאלו, ביהמ"ש ייתן צו מניעה רק אם הוכח בפניו שבפרסום הצפוי אכן יש לשון הרע ולמפרסם אין כל הגנה. כלומר, המשקל שניתן לחופש הביטוי במקרה כזה כבד יותר מזה שניתן לזכות לשם טוב. בפועל, מניעה מוקדמת שכזו של פרסומים פוגעים כמעט ואינה מתרחשת בחיי המעשה.

יש הטוענים (דוגמת פרופסור אריאל בנדור), כי על ביהמ"ש לאפשר מניעה מוקדמת של פרסום דבר שיש בו לשון הרע ולתת צו מניעה בנוסף לדיון בתביעת לשון הרע שהוגשה במקביל לצו המניעה. לדידו, סעד הפיצויים אינו מספיק ונדרש דבר מה נוסף. דבר זה הוא מניעת לידת הפרסום שכן הנזק שייגרם בעצם הפרסום הוא לעיתים נזק בלתי הפיך ואין כל טעם במניעה מאוחרת. אפשר שדווקא העובדה שיש מניעה מאוחרת ולא מוקדמת עלולה למנוע מאדם לפרסם דבר שרצוי שיפורסם מתוך החשש שתוטל סנקציה. המניעה המוקדמת תביא לאי פרסומם של רעיונות המוציאים לשון הרע לאדם וכך לא יוטל כל עונש על ביטוי מותר, לאחר שפורסם.

אחרים טוענים, כי משטר של צווי מניעה אינו רצוי ואף יפגע במידה מסוימת בדמוקרטיה. לדידם, צווי מניעה יפגעו בתפקודם של אמצעי הביטוי השונים - בין אם התקשורת, בין אם האמנות ובין אם גורמי הביקורת. אותם מלומדים מעניקים משנה תוקף לפעולתו של ביהמ"ש לפיה ממעט במתן צווי מניעה לפרסומים מתוך הגנה על חופש הביטוי.

חופש הביטוי לדעתם הוא מאבני היסוד של הדמוקרטיה וחשוב לפרסם דבר, גם אם פוגע באדם מסוים בשל החשיבות שבהצפת מידע לציבור. הצפת מידע זו תביא לציבור להגיע לידי החלטה שקולה ומודעת המתייחסת לכלל העובדות והנתונים.

לסיכום, מהרוח הנושבת כיום מביהמ"ש עולה כי צו מניעה כנגד פרסום לשון הרע יינתן במקרים בודדים וחריגים. אם לדעתכם יש סיכוי שפרסום כלשהו יפגע בשמכם הטוב כי יש בו לשון הרע, מומלץ לפנות לעו"ד המתעסק בתחום לשון הרע כדי שיבחן האם יש עילה לתביעת לשון הרע בכלל, ולבקשה לצו מניעה קבוע או זמני, בפרט.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 4)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע בבית המשפט לענייני משפחה
לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב, או לפגוע באדם. אין צורך שהאדם אכן ייפגע מהאמור בפועל אלא שיהיה סיכוי לפגיעה בו. הדבר ייבחן לפי מבחן האדם הסביר כלומר האם אדם סביר בנעליו של מושא הפרסום היה נפגע מהאמור בו. כמו כן,...
קראו עוד
סאטירה ולשון הרע
לשון הרע היא דבר שפרסומו לעלול להשמיץ, לפגוע, להעליב, להשפיל או לבזות אדם (לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע). הפרסום יכול להתבצע במגוון דרכים - בכתב, בעל פה, ביצירת אומנות וכיוצא באלו (סעיף 2 לאותו חוק). לפי ס'11 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע יכול שתהיה מפורסמת בתקשורת...
קראו עוד
גזענות ולשון הרע
גזענות היא דרך חשיבה (אשר פעמים רבות גם מתורגמת לכדי מעשים), ולפיה העולם מחולק לקבוצות. החלוקה היא ביולוגית - עדה, מוצא, לאום, דת, מין, גזע - ולפיה מתבצעת אפליה, הדרה ואף פגיעה באנשים שונים בשל השתייכותם לאותה קבוצה. הגזענות עושה קישור פסיכולוגי בין תכונות אופי שליליות...
קראו עוד
לשון הרע בעת יחסי עובד מעביד, מתי כדאי להגיש תביעה?
לשון הרע בעבודה: באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב. מטבע הדברים...
קראו עוד
לשון הרע בהליכי פשיטת רגל
פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מגיע לחוסר יכולת פירעון. דהיינו, הוא איננו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים. כאשר אדם מגיע למחנק כלכלי ולא מסוגל לשלם עוד את החובות, הוא רשאי לבקש להכריז עליו כפושט רגל. המטרה להסדר פשיטת הרגל היא כפולה. מצד אחד, הגנה על החייב על ידי מתן...
קראו עוד
לשון הרע בתמונה
לפי חוק לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם (סעיף 1 לחוק). חוק זה מגדיר גם (בסעיף 2) מהו פרסום לשון הרע באופן רחב ביותר - בעל פה, בכתב, בציור, בצליל, בתנועה, בדפוס ובכל אמצעי אחר. כל זאת, בתנאי שהפרסום היה מיועד לאדם אחר חוץ מהנפגע. מכל האמור...
קראו עוד
לשון הרע על ציבור
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, פרסום לשון הרע הינו פרסום אמירה או התבטאות אשר היה עלול לפגוע, לבזות או להשפיל אדם. לשון הרע על ציבור היא אמירה כזו רק שמופנית כלפי קבוצה חברתית כלשהי, מבלי להתייחס מפורשת לאחד מהפרטים החברים בה. בדרך כלל, השמצה של ציבור תיעשה על רקע...
קראו עוד
הזכות לשם טוב
שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי בריק, ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים - כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. לעיתים, התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר...
קראו עוד
לשון הרע על איש ציבור
בכל פרסום שהוא נודעת חשיבות לא מבוטלת לזהותו של מושא הפרסום וזאת במיוחד כשעוסקים בשאלות הנוגעות לדיני לשון הרע. מדוע? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול לפגוע, להשפיל, או לבזות אדם. גם אם הפרסום הינו אמת לאמיתה, פעמים רבות, עצם העובדה...
קראו עוד
לשון הרע על בסיס נטיה מינית
בתקופה האחרונה, גוברת המודעות הסבלנית כלפי נטיות מיניות שונות, הן בחברה העולמית בכלל, והן בחברה הישראלית בפרט. מדי שנה, נערכים ברחבי הארץ "מצעדי גאווה" אשר מהווים למעשה ביטוי לחופש של הפרטים במדינה לבחור את זהותם המינית בהתאם לתחושותיהם וצו מצפונם. חרף כך, יש הרואים...
קראו עוד
תביעת לשון הרע בעקבות לשון הרע קודמת
אביתר התבטא בטלוויזיה בגנות דניאל ובתגובה דניאל כתב מאמר המשמיץ את דניאל ואת הקהילה אליה הוא משתייך, והפיץ אותו בעיתון בתפוצה יומית רחבה (כלל ארצית). האם לאביתר עומדת עילת תביעה בגין לשון הרע כנגד דניאל? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי פרסום דבר שעלול לפגוע,...
קראו עוד
קללות וגידופים כלשון הרע - האם ניתן להגיש תביעה?
זה לא סוד שהישראלים משתמשים מדי פעם בקללות, בין אם בכביש, בין אם בויכוח על מקום חנייה, בין אם בזמן שעומדים בתור, ובין אם סתם כשיש חוסר הבנה בין אנשים. האם משמעות הדבר היא שכל גידוף הוא לשון הרע? לפי חוק איסור לשון הרע, דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם, הוא...
קראו עוד
עיקול בתור לשון הרע
עיקול הינו פעולה המבוצעת על ידי הרשויות אשר מחרימות רכושו של אדם כדי שיחזיר חוב (כספי לרוב, אך לא רק) שהוא חייב. בדרך כלל, צו העיקול יינתן על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל היא שתאכוף אותו. לעיתים, רשויות אחרות כמו ביטוח לאומי או רשויות מקומיות, מוציאות אף הן צווי עיקול...
קראו עוד
לשון הרע בדיון בבית המשפט
במהלך דיון משפטי, הרוחות נוטות לעיתים להתלהט במהרה. שופטים, עורכי דין ובעלי דין הם אנשים מן השורה ודברים שונים שנאמרים על ידי מי מהם עלולים להרתיח את דמם של הנוכחים בהיכל המשפט ולהביאם לכדי התבטאויות קיצוניות ולפליטות פה שונות. מה קורה כשאמירות אלו פוגעות...
קראו עוד
שמועות ולשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא פרסום דבר שפוגע, משפיל ומעליב אדם. סעיף 2 לאותו חוק מגדיר פרסום באופן רחב ביותר הכולל לשון הרע בעל פה. פעמים רבות, אדם נאלץ להתמודד עם שמועות שונות המופצות אודותיו. לעיתים, שמועות אלה גורמות לנזקים של ממש למושא הדברים, ולא...
קראו עוד
לשון הרע לאחר המוות
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו. אפילו אם יש אמת בפרסום, עצם העובדה שהדבר יפגע בגורם כלשהו יכולה להביא...
קראו עוד
פרסום מותר לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום אשר עלולה להיות בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הינו פרסום אסור, וזאת, בדרך כלל, גם אם האמור בו הינו אמת. עם זאת, בשל כוחו של עיקרון חופש הביטוי, אין זה איסור גורף. דהיינו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם פרסום אשר ביכולתו לפגוע באדם...
קראו עוד
פרסום לשון הרע, מהו?
חוק איסור לשון הרע 1965 מגדיר בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם באספקטים שונים. החוק קובע כי לשון הרע היא עוולה נזיקית אזרחית ובמקרים מסוימים אף עבירה פלילית. לצורך בחינתה של השאלה האם הייתה בפרסום לשון הרע והאם יש להטיל אחריות בגינה על המפרסם, יש...
קראו עוד
אודות האתר
אתר לשון הרע הוקם על מנת להעניק סיוע משפטי לגולשים בתחום דיני לשון הרע. בין אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בעקבות הוצאת דיבה, ובין אם אתם נתבעים בתביעה כגון דא, תוכלו למצוא באתר מידע רב אשר יוכל לסייע לכם להבין "היכן אתם נמצאים". האתר מציע מאמרים מקצועיים אשר מפרטים...
קראו עוד