www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

פרסום לשון הרע, מהו?

חוק איסור לשון הרע 1965 מגדיר בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם באספקטים שונים. החוק קובע כי לשון הרע היא עוולה נזיקית אזרחית ובמקרים מסוימים אף עבירה פלילית. לצורך בחינתה של השאלה האם הייתה בפרסום לשון הרע והאם יש להטיל אחריות בגינה על המפרסם, יש לבדוק מהו פרסום הרלבנטי לצורך ביסוס העוולה/העבירה.

בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע מופיעה הגדרה לפרסום לצורך חוק זה. זוהי הגדרה רחבה לפיה פרסום הוא העברת מסר במגוון דרכים (בע"פ, בכתב, בדפוס, באמנות וכל דרך אחרת) לאדם אחר מלבד הנפגע. כלומר, אם הנתבע מעביר מסר לנפגע בלבד אין בכך לשון הרע אך מספיק שהמסר יעבור גם לאדם שלישי והנתבע עומד בסיכון של היותו מואשם בהוצאת לשון הרע.

פרסום בכתב: החוק מבחין פרסום בכתב משאר סוגי הפרסומים. פרסום שאינו בכתב נדרש לעמוד במבחן אחד - העברת מסר לגורם שלישי לבד מהנפגע. פרסום בכתב נדרש לעמוד במבחן נוסף לפיו על הפרסום להגיע בפועל לגורם השלישי.

כיצד נדע אם פרסום פוגע עד כדי כך שמקים עילת תביעה בגין לשון הרע? ע"י פירושו של הפרסום. הפירוש ייעשה באמצעות מבחן אובייקטיבי הידוע גם כמבחן האדם הסביר. יש לבחון האם אדם סביר בחברה הישראלית היה חש שהפרסום הנ"ל פוגע בשמו הטוב. הבחינה היא תלוית הקשר משמע שחלק מפרסום יתפרש מתוך קריאה רחבה והקשרית של הפרסום ולא במנותק משאר חלקיו.

יצוין, כי אין כלל התייחסות למפרסם הפרסום או לכוונותיו. תיאורטית, יתכן מצב שבו האדם אליו נוגע הפרסום אינו נפגע ממנו, ובכל זאת יהיה בפרסום משום לשון הרע. מצב כזה יקרה אולי רק במקרים חריגים שכן אם האדם אליו מתייחס הפרסום אינו נפגע, הוא לא יפנה לעזרת ביהמ"ש. אפשר שהדבר יקרה בפרסומים שנועדו לקהל רחב יחסית או לכלל הציבור.

על מי חלה אחריות לפרסום?

ככלל, האחריות חלה על המפרסם עצמו. יחד עם זאת, סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע מפנה לפקודת הנזיקין העוסקת באחריות שילוחית. בנוסף, סעיפים 11-12 לחוק קובעים מקרים בהם תורחב האחריות. כלומר, אם הפרסום הופיע בתקשורת (טלוויזיה, רדיו, עיתונות וכד'), תחול האחריות לא רק על הכתב עצמו אלא גם על גורמים נוספים באותו כלי תקשורת (עורכים, מוציאים לאור וכו'). בהסתכלות רחבה, כל כתבה או תשדיר פרסומת חושף את כל הגורמים בגוף הרלבנטי לתביעת לשון הרע.

הגנות למפרסמים

כמובן שהאחריות הקבועה בחוק איסור לשון הרע והמוטלת על מפרסם פרסום שיש בו לשון הרע היא אינה אחריות מוחלטת. החוק עצמו מעניק הגנות לשון הרע לכתבים ומפרסמים כששתי ההגנות המרכזיות הן:

  • הגנת אמת הפרסום (סעיף 14 לחוק): ניתן לטעון שהפרסום כולל דברים שחשוב שיגיעו לאוזני הציבור ויש לו עניין שהם יפורסמו ו"יושמו על השולחן".
  • הגנת תום הלב (סעיף 15 לחוק): האמור בפרסום פורסם בתום לב באחת מהנסיבות שלהלן: חוסר ידיעה על הנפגע או על נסיבות שבגינן ייפגע מהפרסום; הפרסום נעשה לשם הגנה אישית על עניין המפרסם; הפרסום היה בגדר הבעת דעה על התנהגות כלשהי במגזר הציבורי או כבעל דין; פרסום ביקורת על יצירה אומנותית כלשהי; פרסום של הגשת תלונה; פרסום של התייחסות לישיבה או אסיפה של תאגיד שלציבור יש עניין בו (למשל חברה ציבורית שהציבור מחזיק במניותיה); הפרסום הוא גינוי והכחשה של פרסום לשון הרע קודם; פרסום בשידור חי ועוד.
הגנות אלו מאפשרות פרסום דברים פוגעים. אך, מדובר בהגנות אשר דורשות גם שאדם המפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע, יבחן את הנאמר בו בדיקה מדוקדקת ויפעיל שיקול דעת בהחלטתו האם מוצדק לפרסם את הפרסום למרות הפגיעה הפוטנציאלית שהוא טומן בחובו. במסגרת זו, יש לבחון בשבע עיניים שאין בפרסום כדי לפגוע, גם לא באופן משתמע ועקיף. בכך, חוק איסור לשון הרע מאזן אפוא בין זכות המפרסם לחופש הביטוי מול זכות הנפגע לשם טוב.

פרסום שיש בו לשון הרע - אילו סנקציות יוטלו על המפרסם?

בד"כ פרסום שיש בו לשון הרע יוגדר כעוולה נזיקית ואז המפרסם יהיה חייב בפיצוי הנפגע. חומרת הפגיעה שבפרסום ומידת ההשפלה והביזוי שהוא נושא בחובו, הם גורם קריטי בקביעת גובה הפיצוי. לעיתים אף ייקבע שהפרסום הוא עבירה פלילית ואז כמעט תמיד יוטל קנס על המפרסם.

לסיכום, באם הנך שוקל/ת לפרסם דבר מה, דע/י:

  • ההגדרה לפרסום רחבה ביותר ואפשר שצורות רבות של אמירות ייחשבו כפרסום. אפילו אם יצרתם קומיקס או כתבת שיר עם מילים חריפות וכו', הם ייחשבו כפרסום ואז תהיו חשופים לתביעות בגין לשון הרע.
  • אל תעשה/י לחברך את השנוא עליך! אל תפגע/י או תשמיץ/י אדם בפרסום. חשבו על התחושה שהייתה לכם אם הייתם עומדים בנעליו של אותו אדם.
  • אם את/ה מתלבט/ת לגבי אמירה כזו או אחרת המופיעה בפרסום העתידי, עדיף לערוך שינוי כלשהו בפרסום כדי להיות בטוחים ולהימנע מהחשיפה לתביעות. 

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.17 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 6)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע בבית המשפט לענייני משפחה
לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב, או לפגוע באדם. אין צורך שהאדם אכן ייפגע מהאמור בפועל אלא שיהיה סיכוי לפגיעה בו. הדבר ייבחן לפי מבחן האדם הסביר כלומר האם אדם סביר בנעליו של מושא הפרסום היה נפגע מהאמור בו. כמו כן,...
קראו עוד
סאטירה ולשון הרע
לשון הרע היא דבר שפרסומו לעלול להשמיץ, לפגוע, להעליב, להשפיל או לבזות אדם (לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע). הפרסום יכול להתבצע במגוון דרכים - בכתב, בעל פה, ביצירת אומנות וכיוצא באלו (סעיף 2 לאותו חוק). לפי ס'11 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע יכול שתהיה מפורסמת בתקשורת...
קראו עוד
גזענות ולשון הרע
גזענות היא דרך חשיבה (אשר פעמים רבות גם מתורגמת לכדי מעשים), ולפיה העולם מחולק לקבוצות. החלוקה היא ביולוגית - עדה, מוצא, לאום, דת, מין, גזע - ולפיה מתבצעת אפליה, הדרה ואף פגיעה באנשים שונים בשל השתייכותם לאותה קבוצה. הגזענות עושה קישור פסיכולוגי בין תכונות אופי שליליות...
קראו עוד
לשון הרע בעת יחסי עובד מעביד, מתי כדאי להגיש תביעה?
לשון הרע בעבודה: באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב. מטבע הדברים...
קראו עוד
לשון הרע בהליכי פשיטת רגל
פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מגיע לחוסר יכולת פירעון. דהיינו, הוא איננו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים. כאשר אדם מגיע למחנק כלכלי ולא מסוגל לשלם עוד את החובות, הוא רשאי לבקש להכריז עליו כפושט רגל. המטרה להסדר פשיטת הרגל היא כפולה. מצד אחד, הגנה על החייב על ידי מתן...
קראו עוד
לשון הרע בתמונה
לפי חוק לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם (סעיף 1 לחוק). חוק זה מגדיר גם (בסעיף 2) מהו פרסום לשון הרע באופן רחב ביותר - בעל פה, בכתב, בציור, בצליל, בתנועה, בדפוס ובכל אמצעי אחר. כל זאת, בתנאי שהפרסום היה מיועד לאדם אחר חוץ מהנפגע. מכל האמור...
קראו עוד
לשון הרע על ציבור
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, פרסום לשון הרע הינו פרסום אמירה או התבטאות אשר היה עלול לפגוע, לבזות או להשפיל אדם. לשון הרע על ציבור היא אמירה כזו רק שמופנית כלפי קבוצה חברתית כלשהי, מבלי להתייחס מפורשת לאחד מהפרטים החברים בה. בדרך כלל, השמצה של ציבור תיעשה על רקע...
קראו עוד
הזכות לשם טוב
שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי בריק, ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים - כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. לעיתים, התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר...
קראו עוד
לשון הרע על איש ציבור
בכל פרסום שהוא נודעת חשיבות לא מבוטלת לזהותו של מושא הפרסום וזאת במיוחד כשעוסקים בשאלות הנוגעות לדיני לשון הרע. מדוע? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול לפגוע, להשפיל, או לבזות אדם. גם אם הפרסום הינו אמת לאמיתה, פעמים רבות, עצם העובדה...
קראו עוד
לשון הרע על בסיס נטיה מינית
בתקופה האחרונה, גוברת המודעות הסבלנית כלפי נטיות מיניות שונות, הן בחברה העולמית בכלל, והן בחברה הישראלית בפרט. מדי שנה, נערכים ברחבי הארץ "מצעדי גאווה" אשר מהווים למעשה ביטוי לחופש של הפרטים במדינה לבחור את זהותם המינית בהתאם לתחושותיהם וצו מצפונם. חרף כך, יש הרואים...
קראו עוד
תביעת לשון הרע בעקבות לשון הרע קודמת
אביתר התבטא בטלוויזיה בגנות דניאל ובתגובה דניאל כתב מאמר המשמיץ את דניאל ואת הקהילה אליה הוא משתייך, והפיץ אותו בעיתון בתפוצה יומית רחבה (כלל ארצית). האם לאביתר עומדת עילת תביעה בגין לשון הרע כנגד דניאל? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי פרסום דבר שעלול לפגוע,...
קראו עוד
קללות וגידופים כלשון הרע - האם ניתן להגיש תביעה?
זה לא סוד שהישראלים משתמשים מדי פעם בקללות, בין אם בכביש, בין אם בויכוח על מקום חנייה, בין אם בזמן שעומדים בתור, ובין אם סתם כשיש חוסר הבנה בין אנשים. האם משמעות הדבר היא שכל גידוף הוא לשון הרע? לפי חוק איסור לשון הרע, דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם, הוא...
קראו עוד
עיקול בתור לשון הרע
עיקול הינו פעולה המבוצעת על ידי הרשויות אשר מחרימות רכושו של אדם כדי שיחזיר חוב (כספי לרוב, אך לא רק) שהוא חייב. בדרך כלל, צו העיקול יינתן על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל היא שתאכוף אותו. לעיתים, רשויות אחרות כמו ביטוח לאומי או רשויות מקומיות, מוציאות אף הן צווי עיקול...
קראו עוד
לשון הרע בדיון בבית המשפט
במהלך דיון משפטי, הרוחות נוטות לעיתים להתלהט במהרה. שופטים, עורכי דין ובעלי דין הם אנשים מן השורה ודברים שונים שנאמרים על ידי מי מהם עלולים להרתיח את דמם של הנוכחים בהיכל המשפט ולהביאם לכדי התבטאויות קיצוניות ולפליטות פה שונות. מה קורה כשאמירות אלו פוגעות...
קראו עוד
שמועות ולשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא פרסום דבר שפוגע, משפיל ומעליב אדם. סעיף 2 לאותו חוק מגדיר פרסום באופן רחב ביותר הכולל לשון הרע בעל פה. פעמים רבות, אדם נאלץ להתמודד עם שמועות שונות המופצות אודותיו. לעיתים, שמועות אלה גורמות לנזקים של ממש למושא הדברים, ולא...
קראו עוד
לשון הרע לאחר המוות
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו. אפילו אם יש אמת בפרסום, עצם העובדה שהדבר יפגע בגורם כלשהו יכולה להביא...
קראו עוד
פרסום מותר לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום אשר עלולה להיות בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הינו פרסום אסור, וזאת, בדרך כלל, גם אם האמור בו הינו אמת. עם זאת, בשל כוחו של עיקרון חופש הביטוי, אין זה איסור גורף. דהיינו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם פרסום אשר ביכולתו לפגוע באדם...
קראו עוד
צו מניעה לשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע בעיסוק, או לפגוע באדם בשל דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכו'. לעיתים, גם אם יש אמת בפרסום נעדיף את שלא יפורסם בשל לשון הרע הקיימת בו ונאסור על הפרסום. כמובן שאין מדובר באיסור מוחלט...
קראו עוד
אודות האתר
אתר לשון הרע הוקם על מנת להעניק סיוע משפטי לגולשים בתחום דיני לשון הרע. בין אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בעקבות הוצאת דיבה, ובין אם אתם נתבעים בתביעה כגון דא, תוכלו למצוא באתר מידע רב אשר יוכל לסייע לכם להבין "היכן אתם נמצאים". האתר מציע מאמרים מקצועיים אשר מפרטים...
קראו עוד