www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

לשון הרע על ציבור

לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, פרסום לשון הרע הינו פרסום אמירה או התבטאות אשר היה עלול לפגוע, לבזות או להשפיל אדם. לשון הרע על ציבור היא אמירה כזו רק שמופנית כלפי קבוצה חברתית כלשהי, מבלי להתייחס מפורשת לאחד מהפרטים החברים בה. בדרך כלל, השמצה של ציבור תיעשה על רקע גזע, מקום מגורים, גיל, מין, דת, אידיאולוגיה, מוצא, מוגבלות, נטייה מינית, מקצוע וכדומה.

סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע קובע כי לשון הרע על ציבור דינה כדין לשון הרע שמתייחסת לתאגיד. עם זאת, בניגוד לתאגיד, אין בגינה של לשון הרע על ציבור עילת תביעה אזרחית או פלילית. במקרים אלה, יהיה ניתן להגיש כתב אישום כנגד מפרסם לשון הרע רק באמצעות היועץ המשפטי לממשלה אשר יתן את הסכמתו לכך. בפועל, מאז חקיקת הסעיף, היועץ המשפטי לממשלה מעולם לא הגיש כתב אישום בגין לשון הרע על ציבור.

העובדה שאי אפשר להגיש תביעת לשון הרע אזרחית בגין לשון הרע על ציבור היא לא ייחודית לישראל וברוב מדינות העולם לא ניתן לעשות כן. יש לשים לב כי אם ניתן יהיה להוכיח שהפרסום אמנם התייחס על פניו לציבור, אך ניתן להבין ממנו כי הוא מכוון לאדם ספציפי, ניתן יהיה להגיש תביעה אזרחית בעילת לשון הרע (בשל הפגיעה בשם הטוב). במקרה כזה, נגיד שאין מדובר בלשון הרע על ציבור כי אם בלשון הרע על אדם שהייתה מוסווית.

נפנה לסעיף 3 לחוק איסור לשון הרע לפיו אין צורך שלשון הרע תובע במישרין ומספיק שההתייחסות הפוגעת תהיה משתמעת ממנה. כשמדברים על לשון הרע על ציבור, המקרה עליו מדובר הוא מקרה בו לא משתמעת פגיעה קונקרטית באדם מסוים אלא אכן פגיעה בציבור מסוים ככזה - פגיעה בקבוצה ככלל ולא כפרטים.

בדרך כלל, אמירות כאלו יסווגו כאמירות הנובעות מסטיגמות או ממידע שאמינותו ומהימנותו לא נבדקו ועוצמת הפגיעה שבהן חמורה ועלולה להסב נזק תדמיתי לקבוצה. עם זאת, המחוקק בחר בכל זאת שלא לאפשר הגשת תביעת לשון הרע בגין לשון הרע לציבור משום הפגיעה האפשרית הקשה בחופש הביטוי של הדובר. המחוקק ראה צורך בקיומו של מגוון דעות ולכן מצא לנכון, באיזון שערך בין הפגיעה בחופש הביטוי ובין הזכות לשם הטוב, להעדיף במקרה זה את חופש הביטוי כזכות שתזכה לבכורה.

מדוע זה כך?

פרסום לשון הרע על ציבור איננו מכוון לאדם ספציפי. הציבור כגוף לא יכול להגיש תביעה אזרחית. המשפט מטפל בנזקים ובמפגעים שנגרמו לפרטים ולא לקבוצות, וזאת היות והתפיסה היא שההגנה על שמו הטוב של אדם היא רחבה יותר מההגנה שניתנת לשמה הטוב הקבוצה. פרט שהופך למושא לפגיעה זקוק להגנה רחבה וחריפה כיוון שהנזק האפשרי שיכול להיגרם לו גדול יותר. הקבוצה, לעומתו, יכולה להתאחד ולצאת למאבק ציבורי על שמה הטוב, לפרסם פרסומים סותרים ולהדוף את הדעות הקדומות. חברי הקבוצה אף יכולים לתת אחד לשני תמיכה נפשית ופסיכולוגית וכך יוכלו להתגבר יחד על הפגיעה - פריבילגיה שאדם פרטי שמוצאת נגדו לשון הרע אינו זכאי לה.

נזק נוסף שעלול להיגרם מלשון הרע על ציבור הוא פגיעה בשלום הציבור, ולא רק בשמם הטוב של הפרטים בו. יש חשש שאמירה כזו או אחרת עלולה להסית או לדרבן פעולות קיצוניות ואלימות ולפגוע בחברי הקבוצה. דוגמא קיצונית לכך היא היהודים בשנות ה-30 בגרמניה. תחילה הפגיעות בהם היו כקבוצה ונטען שלקחו לגרמנים את כל המקצועות וגזלו מהם כספים. ככל שהתקדמו השנים, האלימות כלפי היהודים גאתה עד כדי ביצוע פעולות האלימות בליל הבדולח ב-1938, וההשמדה ההמונית בתחילת שנות ה-40. עם זאת, יש לציין כי חוק איסור לשון הרע אינו מטפל בשלום הציבור ומטרת חקיקתו לא הייתה להגן עליו. מטרת חקיקת חוק זה היא כזכור הגנה על שם טוב. התכלית של הגנה על שלום הציבור מטופלת על ידי חוקים אחרים בישראל דוגמת חוק העונשין.

הפסיקה בישראל

כאמור, סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, אינו מאפשר לציבור לתבוע גורם אחר שפרסם דבר לשון הרע. בית המשפט העליון דן בשאלה האם כל פרט מחברי הקבוצה שנגדה פורסם דבר לשון הרע יכול להגיש תביעה פרטנית על פגיעה בשמו הטוב. בית המשפט לא פסל לגמרי את האפשרות לעשות כן ואף הכיר באפשרות תביעה שכזו לפרטים חברי הקבוצה המושמצת בערעור אזרחי 698/77 ועד עדת הספרדים בירושלים נגד יעקב ארנון. פסק דין זה קבע את ההלכה שתקפה עד היום לפיה ניתן שתקום עילת תביעה אזרחית נזיקית ליחיד בתוך קבוצה שהושמצה בפרסום מסוים בתנאי שהפרסום המדובר מכיל לשון הרע אשר יכולה להתייחס ואף לפגוע באדם ספציפי באופן אישי. הבחינה לצורך כך תהא משולשת:
  1. האם מדובר בפרסום דבר לשון הרע? הדבר ייבחן על פי מבחני סעיף 1 וסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע (בחינה אובייקטיבית).
  2. האם מדובר בחברי קבוצה אחת? לא כל איגוד של אנשים הופך אותם לקבוצה. נדרש שלקבוצה מסוימת יהיה שיוך מסוים - שיוך קבוצתי כלשהו. השיוך הקבוצתי אינו מוגדר וייבחן ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו.
  3. האם יכולה להיגרם מהפרסום פגיעה ספציפית לכל פרט החבר בקבוצה? בבר"ע 3254/98 צימרמן נגד גרוס קבע בית המשפט מבחני עזר: גודל קבוצה (ככל שהקבוצה תהיה גדולה יותר כך יהיה קשה יותר לטעון שהפרסום פוגע במישהו באופן אישי), הקושי בזיהוי הפרטים המרכיבים את הקבוצה ותוכן הפרסום (ככל שהפרסום כללי יותר, כך קשה יהיה לפרשו ככזה המתייחס ספציפית לאדם מסוים).

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.8 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 5)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע בבית המשפט לענייני משפחה
לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב, או לפגוע באדם. אין צורך שהאדם אכן ייפגע מהאמור בפועל אלא שיהיה סיכוי לפגיעה בו. הדבר ייבחן לפי מבחן האדם הסביר כלומר האם אדם סביר בנעליו של מושא הפרסום היה נפגע מהאמור בו. כמו כן,...
קראו עוד
סאטירה ולשון הרע
לשון הרע היא דבר שפרסומו לעלול להשמיץ, לפגוע, להעליב, להשפיל או לבזות אדם (לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע). הפרסום יכול להתבצע במגוון דרכים - בכתב, בעל פה, ביצירת אומנות וכיוצא באלו (סעיף 2 לאותו חוק). לפי ס'11 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע יכול שתהיה מפורסמת בתקשורת...
קראו עוד
גזענות ולשון הרע
גזענות היא דרך חשיבה (אשר פעמים רבות גם מתורגמת לכדי מעשים), ולפיה העולם מחולק לקבוצות. החלוקה היא ביולוגית - עדה, מוצא, לאום, דת, מין, גזע - ולפיה מתבצעת אפליה, הדרה ואף פגיעה באנשים שונים בשל השתייכותם לאותה קבוצה. הגזענות עושה קישור פסיכולוגי בין תכונות אופי שליליות...
קראו עוד
לשון הרע בעת יחסי עובד מעביד, מתי כדאי להגיש תביעה?
לשון הרע בעבודה: באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב. מטבע הדברים...
קראו עוד
לשון הרע בהליכי פשיטת רגל
פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מגיע לחוסר יכולת פירעון. דהיינו, הוא איננו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים. כאשר אדם מגיע למחנק כלכלי ולא מסוגל לשלם עוד את החובות, הוא רשאי לבקש להכריז עליו כפושט רגל. המטרה להסדר פשיטת הרגל היא כפולה. מצד אחד, הגנה על החייב על ידי מתן...
קראו עוד
לשון הרע בתמונה
לפי חוק לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם (סעיף 1 לחוק). חוק זה מגדיר גם (בסעיף 2) מהו פרסום לשון הרע באופן רחב ביותר - בעל פה, בכתב, בציור, בצליל, בתנועה, בדפוס ובכל אמצעי אחר. כל זאת, בתנאי שהפרסום היה מיועד לאדם אחר חוץ מהנפגע. מכל האמור...
קראו עוד
הזכות לשם טוב
שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי בריק, ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים - כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. לעיתים, התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר...
קראו עוד
לשון הרע על איש ציבור
בכל פרסום שהוא נודעת חשיבות לא מבוטלת לזהותו של מושא הפרסום וזאת במיוחד כשעוסקים בשאלות הנוגעות לדיני לשון הרע. מדוע? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול לפגוע, להשפיל, או לבזות אדם. גם אם הפרסום הינו אמת לאמיתה, פעמים רבות, עצם העובדה...
קראו עוד
לשון הרע על בסיס נטיה מינית
בתקופה האחרונה, גוברת המודעות הסבלנית כלפי נטיות מיניות שונות, הן בחברה העולמית בכלל, והן בחברה הישראלית בפרט. מדי שנה, נערכים ברחבי הארץ "מצעדי גאווה" אשר מהווים למעשה ביטוי לחופש של הפרטים במדינה לבחור את זהותם המינית בהתאם לתחושותיהם וצו מצפונם. חרף כך, יש הרואים...
קראו עוד
תביעת לשון הרע בעקבות לשון הרע קודמת
אביתר התבטא בטלוויזיה בגנות דניאל ובתגובה דניאל כתב מאמר המשמיץ את דניאל ואת הקהילה אליה הוא משתייך, והפיץ אותו בעיתון בתפוצה יומית רחבה (כלל ארצית). האם לאביתר עומדת עילת תביעה בגין לשון הרע כנגד דניאל? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי פרסום דבר שעלול לפגוע,...
קראו עוד
קללות וגידופים כלשון הרע - האם ניתן להגיש תביעה?
זה לא סוד שהישראלים משתמשים מדי פעם בקללות, בין אם בכביש, בין אם בויכוח על מקום חנייה, בין אם בזמן שעומדים בתור, ובין אם סתם כשיש חוסר הבנה בין אנשים. האם משמעות הדבר היא שכל גידוף הוא לשון הרע? לפי חוק איסור לשון הרע, דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם, הוא...
קראו עוד
עיקול בתור לשון הרע
עיקול הינו פעולה המבוצעת על ידי הרשויות אשר מחרימות רכושו של אדם כדי שיחזיר חוב (כספי לרוב, אך לא רק) שהוא חייב. בדרך כלל, צו העיקול יינתן על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל היא שתאכוף אותו. לעיתים, רשויות אחרות כמו ביטוח לאומי או רשויות מקומיות, מוציאות אף הן צווי עיקול...
קראו עוד
לשון הרע בדיון בבית המשפט
במהלך דיון משפטי, הרוחות נוטות לעיתים להתלהט במהרה. שופטים, עורכי דין ובעלי דין הם אנשים מן השורה ודברים שונים שנאמרים על ידי מי מהם עלולים להרתיח את דמם של הנוכחים בהיכל המשפט ולהביאם לכדי התבטאויות קיצוניות ולפליטות פה שונות. מה קורה כשאמירות אלו פוגעות...
קראו עוד
שמועות ולשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא פרסום דבר שפוגע, משפיל ומעליב אדם. סעיף 2 לאותו חוק מגדיר פרסום באופן רחב ביותר הכולל לשון הרע בעל פה. פעמים רבות, אדם נאלץ להתמודד עם שמועות שונות המופצות אודותיו. לעיתים, שמועות אלה גורמות לנזקים של ממש למושא הדברים, ולא...
קראו עוד
לשון הרע לאחר המוות
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו. אפילו אם יש אמת בפרסום, עצם העובדה שהדבר יפגע בגורם כלשהו יכולה להביא...
קראו עוד
פרסום מותר לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום אשר עלולה להיות בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הינו פרסום אסור, וזאת, בדרך כלל, גם אם האמור בו הינו אמת. עם זאת, בשל כוחו של עיקרון חופש הביטוי, אין זה איסור גורף. דהיינו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם פרסום אשר ביכולתו לפגוע באדם...
קראו עוד
צו מניעה לשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע בעיסוק, או לפגוע באדם בשל דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכו'. לעיתים, גם אם יש אמת בפרסום נעדיף את שלא יפורסם בשל לשון הרע הקיימת בו ונאסור על הפרסום. כמובן שאין מדובר באיסור מוחלט...
קראו עוד
פרסום לשון הרע, מהו?
חוק איסור לשון הרע 1965 מגדיר בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם באספקטים שונים. החוק קובע כי לשון הרע היא עוולה נזיקית אזרחית ובמקרים מסוימים אף עבירה פלילית. לצורך בחינתה של השאלה האם הייתה בפרסום לשון הרע והאם יש להטיל אחריות בגינה על המפרסם, יש...
קראו עוד
אודות האתר
אתר לשון הרע הוקם על מנת להעניק סיוע משפטי לגולשים בתחום דיני לשון הרע. בין אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בעקבות הוצאת דיבה, ובין אם אתם נתבעים בתביעה כגון דא, תוכלו למצוא באתר מידע רב אשר יוכל לסייע לכם להבין "היכן אתם נמצאים". האתר מציע מאמרים מקצועיים אשר מפרטים...
קראו עוד