www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

תביעת לשון הרע בעקבות לשון הרע קודמת

אביתר התבטא בטלוויזיה בגנות דניאל ובתגובה דניאל כתב מאמר המשמיץ את דניאל ואת הקהילה אליה הוא משתייך, והפיץ אותו בעיתון בתפוצה יומית רחבה (כלל ארצית). האם לאביתר עומדת עילת תביעה בגין לשון הרע כנגד דניאל?

חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי פרסום דבר שעלול לפגוע, להשפיל, לבזות אחר הוא פרסום לשון הרע. סעיף 15(10) לאותו חוק מעניק הגנה לנאשם או נתבע במשפט בגין לשון הרע אם הפרסום נעשה בתום לב וכל מטרתו הייתה להכחיש או לגנות פרסום קודם של לשון הרע.

בא' 8515/03 מיכאל בריזון נגד גונן גינת עורך עיתון "הצופה" בבית משפט השלום בירושלים, השופט נעם סולברג קבע כי הרציונאל העומד בבסיס ההגנה שהוצגה לעיל, הוא שפרסום תגובה לדברי לשון הרע יכול במקרים רבים להיות הדרך היעילה והזריזה ביותר לתיקון הנזק שנגרם מהפרסום הקודם לשמו הטוב של אדם. בצד זאת, החוק דורש כי אדם המפרסם לשון הרע כתגובה ללשון הרע קודמת צריך לעשות זאת בתום לב. דהיינו, אי אפשר להצדיק שהפרסום בתגובה לפגיעה הראשונה יפגע במפרסם הראשון באופן לא מידתי, בצורה שעולה על הנדרש להגן על הנפגע מהפרסום הראשון. לכן, נקבע כי ההגנה הקבועה בסעיף 15(10) לחוק איסור לשון הרע אינה הגנה מוחלטת ולא תחול על כל תגובה לפרסום קודם שהייתה בו לשון הרע. הגנה זו תחול רק על תגובה שמהווה גינוי או הכחשה של לשון הרע.

באופן פרקטי, אם תחול הגנת סעיף 15(10) על נתבע בגין פרסום לשון הרע שפורסם בתגובה לפרסום לשון הרע קודם, לא תוטל כל אחריות בגין לשון הרע. במקרים אלה, לצורך תחולת ההגנה, הנתבע יידרש להוכיח כי התמלאו ארבעת הקריטריונים הבאים:
  1. הפרסום שפרסם היה בתגובה לפרסום ספציפי קודם: על הנתבע להוכיח כי קיים קשר בין שני הפרסומים וכי הפרסום הראשון הוא שהביא אותו לפרסם את הפרסום המאוחר יותר. זהו "מעין קשר סיבתי" - קשר של סיבה ומסובב.
  2. בפרסום הקודם הייתה לשון הרע: יש להוכיח כי לפי סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע דובר בפרסום שניתן להחיל עליו את חוק איסור לשון הרע. לאחר מכן יש להוכיח כי לפי סעיף 1 לאותו חוק, הפרסום המדובר פגע או השפיל או ביזה אחד אחר או שם אותו ללעג ולבוז. כמו כן, נדרש הנתבע להוכיח שלפי המבחן האובייקטיבי שקובע אותו חוק, האדם הסביר היה נפגע מהפרסום ורואה בו כמכיל לשון הרע, היינו שההשלכות הנורמטיביות של הפרסום הראשון הן חמורות.
  3. מטרת הפרסום שפרסם הנתבע היא להכחיש או לגנות דברי לשון הרע שהופיעו בפרסום הראשון: נדרש שהגינוי שמופיע בפרסום השני לא יחרוג מהמידה ההגיונית הלגיטימית. יש לערוך איזון בין שני הפרסומים המכילים לשון הרע מבחינת חומרת האמור בהם. ככל שלשון הרע בפרסום הראשון חמורה יותר ופוגענית יותר, כך בית המשפט יאות לקבל את הגינוי שהיה גם הוא חמור ויקבע שהפרסום השני מותר למרות שמכיל לשון הרע. יצוין, כי אם הפרסום השני אינו מגנה או מכחיש את לשון הרע מהפרסום הראשון אלא משמיץ ומשפיל את המפרסם כמעין "נקמה", לא תקום ההגנה שמעניק חוק איסור לשון הרע. בית המשפט המחוזי קבע בע"פ 113/96 שמעון ביטון נגד ניסים קופ כי המחוקק לא התכוון ליצור מעגל שוטה שבו א' משפיל את ב' בפרסום לשון הרע ואז ב' משיב לו וחוזר חלילה. כלומר, המחוקק התכוון שהגנה לפרסום שמכיל לשון הרע אך פורסם בתגובה לפרסום לשון הרע, תינתן רק לאחר שבית המשפט בחן כל מקרה לנסיבותיו לפי השכל הישר וניסיון החיים.
  4. הפרסום שפרסם הנתבע נעשה בתום לב: על עניין ביטון נגד קופ שהוזכר לעיל הוגש ערעור לבית המשפט העליון. כבוד השופטת (דאז) דורית ביניש קבעה כי הדרישה המהותית לתום לב מצד המפרסם השני קובעת שעליו לפעול בצורה סבירה ומידתית. בהתאם לסעיף 16(א) לחוק איסור לשון הרע, אם הנתבע יוכיח שפרסם בתגובה לפרסום קודם (לפי סעיף 15(10) לאותו חוק) באופן סביר באותן נסיבות, קיימת חזקה לטובתו כי פעל בתום לב ונטל ההוכחה לסתור אותה רובץ על כתפי התובע. סבירות הפרסום תיבחן לאור נסיבות המקרה הקונקרטי כמו אופן הפרסום, תוכן הפרסום, היקף הפרסום, ההקשר בו נאמרו הדברים, מערכת היחסים בין הצדדים וכדומה. לאור כל אלו, יתכן מצב שבו הפרסום השני יכיל דברי גנאי חריפים ובוטים מאוד אך יזכה להגנת סעיף 15(10) כי בנסיבות המקרה הדברים נאמרו מתוך כאב אמיתי וצער עמוק.
בית המשפט יבחן את טענות הנתבע להגנתו ובמסגרת בחינה זו יבחן את תוכן הדברים שהופיעו בפרסומים, את כוונות הצדדים, את נסיבות הכלליות שאופפות את המקרה וכיוצא באלו. לסיכום, אם אביתר מהדוגמא לעיל יתבע את דניאל ויוכיח שהפרסום הנגדי שפרסם דניאל אינו נועד להכחיש ולגנות את הפרסום הראשון שפרסם אביתר, או שמא הפרסום שפרסם דניאל אינו בתום לב, בית המשפט יקבע כי דניאל פרסם פרסום שיש בו לשון הרע ויעניק לאביתר סעד.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע בבית המשפט לענייני משפחה
לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב, או לפגוע באדם. אין צורך שהאדם אכן ייפגע מהאמור בפועל אלא שיהיה סיכוי לפגיעה בו. הדבר ייבחן לפי מבחן האדם הסביר כלומר האם אדם סביר בנעליו של מושא הפרסום היה נפגע מהאמור בו. כמו כן,...
קראו עוד
סאטירה ולשון הרע
לשון הרע היא דבר שפרסומו לעלול להשמיץ, לפגוע, להעליב, להשפיל או לבזות אדם (לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע). הפרסום יכול להתבצע במגוון דרכים - בכתב, בעל פה, ביצירת אומנות וכיוצא באלו (סעיף 2 לאותו חוק). לפי ס'11 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע יכול שתהיה מפורסמת בתקשורת...
קראו עוד
גזענות ולשון הרע
גזענות היא דרך חשיבה (אשר פעמים רבות גם מתורגמת לכדי מעשים), ולפיה העולם מחולק לקבוצות. החלוקה היא ביולוגית - עדה, מוצא, לאום, דת, מין, גזע - ולפיה מתבצעת אפליה, הדרה ואף פגיעה באנשים שונים בשל השתייכותם לאותה קבוצה. הגזענות עושה קישור פסיכולוגי בין תכונות אופי שליליות...
קראו עוד
לשון הרע בעת יחסי עובד מעביד, מתי כדאי להגיש תביעה?
לשון הרע בעבודה: באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב. מטבע הדברים...
קראו עוד
לשון הרע בהליכי פשיטת רגל
פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מגיע לחוסר יכולת פירעון. דהיינו, הוא איננו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים. כאשר אדם מגיע למחנק כלכלי ולא מסוגל לשלם עוד את החובות, הוא רשאי לבקש להכריז עליו כפושט רגל. המטרה להסדר פשיטת הרגל היא כפולה. מצד אחד, הגנה על החייב על ידי מתן...
קראו עוד
לשון הרע בתמונה
לפי חוק לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם (סעיף 1 לחוק). חוק זה מגדיר גם (בסעיף 2) מהו פרסום לשון הרע באופן רחב ביותר - בעל פה, בכתב, בציור, בצליל, בתנועה, בדפוס ובכל אמצעי אחר. כל זאת, בתנאי שהפרסום היה מיועד לאדם אחר חוץ מהנפגע. מכל האמור...
קראו עוד
לשון הרע על ציבור
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, פרסום לשון הרע הינו פרסום אמירה או התבטאות אשר היה עלול לפגוע, לבזות או להשפיל אדם. לשון הרע על ציבור היא אמירה כזו רק שמופנית כלפי קבוצה חברתית כלשהי, מבלי להתייחס מפורשת לאחד מהפרטים החברים בה. בדרך כלל, השמצה של ציבור תיעשה על רקע...
קראו עוד
הזכות לשם טוב
שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי בריק, ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים - כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. לעיתים, התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר...
קראו עוד
לשון הרע על איש ציבור
בכל פרסום שהוא נודעת חשיבות לא מבוטלת לזהותו של מושא הפרסום וזאת במיוחד כשעוסקים בשאלות הנוגעות לדיני לשון הרע. מדוע? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול לפגוע, להשפיל, או לבזות אדם. גם אם הפרסום הינו אמת לאמיתה, פעמים רבות, עצם העובדה...
קראו עוד
לשון הרע על בסיס נטיה מינית
בתקופה האחרונה, גוברת המודעות הסבלנית כלפי נטיות מיניות שונות, הן בחברה העולמית בכלל, והן בחברה הישראלית בפרט. מדי שנה, נערכים ברחבי הארץ "מצעדי גאווה" אשר מהווים למעשה ביטוי לחופש של הפרטים במדינה לבחור את זהותם המינית בהתאם לתחושותיהם וצו מצפונם. חרף כך, יש הרואים...
קראו עוד
קללות וגידופים כלשון הרע - האם ניתן להגיש תביעה?
זה לא סוד שהישראלים משתמשים מדי פעם בקללות, בין אם בכביש, בין אם בויכוח על מקום חנייה, בין אם בזמן שעומדים בתור, ובין אם סתם כשיש חוסר הבנה בין אנשים. האם משמעות הדבר היא שכל גידוף הוא לשון הרע? לפי חוק איסור לשון הרע, דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם, הוא...
קראו עוד
עיקול בתור לשון הרע
עיקול הינו פעולה המבוצעת על ידי הרשויות אשר מחרימות רכושו של אדם כדי שיחזיר חוב (כספי לרוב, אך לא רק) שהוא חייב. בדרך כלל, צו העיקול יינתן על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל היא שתאכוף אותו. לעיתים, רשויות אחרות כמו ביטוח לאומי או רשויות מקומיות, מוציאות אף הן צווי עיקול...
קראו עוד
לשון הרע בדיון בבית המשפט
במהלך דיון משפטי, הרוחות נוטות לעיתים להתלהט במהרה. שופטים, עורכי דין ובעלי דין הם אנשים מן השורה ודברים שונים שנאמרים על ידי מי מהם עלולים להרתיח את דמם של הנוכחים בהיכל המשפט ולהביאם לכדי התבטאויות קיצוניות ולפליטות פה שונות. מה קורה כשאמירות אלו פוגעות...
קראו עוד
שמועות ולשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא פרסום דבר שפוגע, משפיל ומעליב אדם. סעיף 2 לאותו חוק מגדיר פרסום באופן רחב ביותר הכולל לשון הרע בעל פה. פעמים רבות, אדם נאלץ להתמודד עם שמועות שונות המופצות אודותיו. לעיתים, שמועות אלה גורמות לנזקים של ממש למושא הדברים, ולא...
קראו עוד
לשון הרע לאחר המוות
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו. אפילו אם יש אמת בפרסום, עצם העובדה שהדבר יפגע בגורם כלשהו יכולה להביא...
קראו עוד
פרסום מותר לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום אשר עלולה להיות בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הינו פרסום אסור, וזאת, בדרך כלל, גם אם האמור בו הינו אמת. עם זאת, בשל כוחו של עיקרון חופש הביטוי, אין זה איסור גורף. דהיינו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם פרסום אשר ביכולתו לפגוע באדם...
קראו עוד
צו מניעה לשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע בעיסוק, או לפגוע באדם בשל דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכו'. לעיתים, גם אם יש אמת בפרסום נעדיף את שלא יפורסם בשל לשון הרע הקיימת בו ונאסור על הפרסום. כמובן שאין מדובר באיסור מוחלט...
קראו עוד
פרסום לשון הרע, מהו?
חוק איסור לשון הרע 1965 מגדיר בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם באספקטים שונים. החוק קובע כי לשון הרע היא עוולה נזיקית אזרחית ובמקרים מסוימים אף עבירה פלילית. לצורך בחינתה של השאלה האם הייתה בפרסום לשון הרע והאם יש להטיל אחריות בגינה על המפרסם, יש...
קראו עוד
אודות האתר
אתר לשון הרע הוקם על מנת להעניק סיוע משפטי לגולשים בתחום דיני לשון הרע. בין אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בעקבות הוצאת דיבה, ובין אם אתם נתבעים בתביעה כגון דא, תוכלו למצוא באתר מידע רב אשר יוכל לסייע לכם להבין "היכן אתם נמצאים". האתר מציע מאמרים מקצועיים אשר מפרטים...
קראו עוד