www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

לשון הרע בבית המשפט לענייני משפחה

לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב, או לפגוע באדם. אין צורך שהאדם אכן ייפגע מהאמור בפועל אלא שיהיה סיכוי לפגיעה בו. הדבר ייבחן לפי מבחן האדם הסביר כלומר האם אדם סביר בנעליו של מושא הפרסום היה נפגע מהאמור בו. כמו כן, נדרש שידובר בפרסום שיהיה בהתאם להגדרה (הרחבה) בסעיף 2 לחוק זה כלומר באמנות, בצליל, בכתב, בעל פה וכיוצא באלו. נדרש שהפרסום יגיע לכדי אדם אחד נוסף למושא הפרסום כדי שייחשב פרסום כי אם יישאר במסגרת מערכת היחסים בין המפרסם והנפגע אינו נחשב לפרסום. למשל, שיר שנכתב למגירה למשל אינו נחשב לפרסום שכן לא הגיע לאף אדם.

לאור האמור לעיל, אפשר בהחלט כי דבר לשון הרע ייאמר בין בני משפחה - בין אם במהלך ויכוח סוער ברחוב, בין אם במהלך דיון משפטי בבית המשפט עצמו, ובין אם במסגרות אחרות. אם אדם נפגע מדבר לשון הרע שפורסם כנגדו על ידי בן משפחתו, עליו להגיש תביעת לשון הרע.

איפה תידון תביעת לשון הרע בין בני משפחה?

ככלל, לפי סעיף 3 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בתביעות שבין בני משפחה. לכן, ככלל תביעת לשון הרע שתוגש בגין דברים שנאמרו בין בני משפחה צריכה להתברר בבית המשפט לענייני משפחה. על התובע יהיה להוכיח כי אכן מדובר בפרסום (סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע) של דבר לשון הרע (סעיף 1 לאותו חוק).

אם הנתבע יעלה טענת הגנה כלשהי, מבין טענות ההגנה הקבועות בחוק איסור לשון הרע (הגנת תום הלב, הגנת אמת הפרסום/אמת דיברתי והגנת פרסומים מותרים), עליו יהיה הנטל להוכיח כי אכן קיימת עילה להגנה. דהיינטו, על הנתבע לעמוד בנטל ההוכחה והתובע יוכל לנסות לסתור טענה זו (ואם לא יצליח - תביעתו תידחה, והוא אולי אף עלול להידרש לשלם את הוצאות המשפט).

לשון הרע בין בני זוג

כאשר בני זוג רבים ביניהם, יש נטייה טבעית להשתמש בביטויים לא יפים ואף פוגעניים במיוחד. במקרים בהם הדברים נאמרים במסגרת סערת רגשות, או בתגובה לדברים קודמים או שלא היה בכוחם של הדברים לפגוע, אפשר שלא יהיה מדובר בלשון הרע. אך, אם בן הזוג אומר דברים פוגעניים במטרה לפגוע, כשהדברים עלולים באמת לפגוע ועולים כדי פרסום (לפי סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע), הוא יהיה חשוף לתביעת לשון הרע. אם בן זוג נפגע מדברים שאמר לו בן זוגו וחש כי מדובר בדברי לשון הרע, עליו להגיש תביעת לשון הרע ולהציג ראיות ועדויות לפיהן האמירה הפוגענית אכן "פורסמה" (במובן סעיף 2 האמור), ומהווה דבר לשון הרע.

לשון הרע בתסקירי פקידת סעד או עובדת סוציאלית

מדובר במצבים בהם פקידת סעד תחקרה אדם כלשהו במטרה ליצור תסקיר לבית המשפט לענייני משפחה ובמהלך התחקור נמסרו לה דברי לשון הרע. לפי סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, פרסום על ידי בעל דין או בא כוחו או סתם עד, שנעשה תוך כדי דיון בפני אדם בעל סמכות מעין שיפוטית (דוגמת פקידת הסעד), מוגדר כפרסום מותר. משמע, שאפשר שבתסקיר פקידת הסעד יופיעו דברי לשון הרע על אף פוטנציאל הפגיעה הטמון בהם. ואכן, בית המשפט קבע פעמים רבות כי תסקיר שנערך במסגרת הליך משפטי יחסה תחת הגנת הפרסומים המותרים (סעיף 13(5) הנ"ל), כשאין כל חשיבות לתוכנו של התסקיר אלא רק נדרש שהדברים ייאמרו תוך כדי דיון עם פקידת הסעד. הסיבה למתן הגנה רחבה כל כך על דברים שנאמרו לפקידת הסעד היא הרצון לאפשר לנחקרים להגיד את שעל ליבם מבלי שיחששו שתוגש נגדם תביעת לשון הרע.

אותה ההלכה תחול אף על תסקיריה של עובדת סוציאלית. זאת, כי תסקיר של עובדת סוציאלית גם הוא, אם נאמר במסגרת ההליך לצורך בירור העובדות, יחסה תחת הגנת הפרסומים המותרים (המצויה בסעיף 13(5) שהוצג לעיל).

הגשת תלונות סרק בגין אלימות במשפחה בתור לשון הרע

לעיתים קרובות במסגרת תביעות גירושין מוגשות תביעות או תלונות בגין אלימות במשפחה. אך, בשנים האחרונות מתחוללת תופעה לפיה נשים נוטות להגיש תלונת שווא על אלימות במשפחה. תלונת שווא כזו שאישה מגישה נגד בעלה, עלולה לפגוע בגבר כלכלית, רגשית ואף לעיתים מקצועית. אפשר שתלונה כזו תעלה בגדר לשון הרע והגבר יוכל להגיש תביעה נזיקית בגין עוגמת נפש.

לסיכום, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות לשון הרע ובדיני משפחה. מדובר בסוגיה מורכבת המערבת 2 תחומי משפט שונים ורגישים (כל אחד כשלעצמו). עורך הדין יבחן איך ראוי להתמודד עם המצב, איזו תביעה להגיש, ולאיזו ערכאה. כן, עורך הדין יבחן האם ייתכנו הגנות לנתבע וכמו כן יעריך את סיכויי הזכייה בתביעה.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.53 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 17)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
סאטירה ולשון הרע
לשון הרע היא דבר שפרסומו לעלול להשמיץ, לפגוע, להעליב, להשפיל או לבזות אדם (לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע). הפרסום יכול להתבצע במגוון דרכים - בכתב, בעל פה, ביצירת אומנות וכיוצא באלו (סעיף 2 לאותו חוק). לפי ס'11 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע יכול שתהיה מפורסמת בתקשורת...
קראו עוד
גזענות ולשון הרע
גזענות היא דרך חשיבה (אשר פעמים רבות גם מתורגמת לכדי מעשים), ולפיה העולם מחולק לקבוצות. החלוקה היא ביולוגית - עדה, מוצא, לאום, דת, מין, גזע - ולפיה מתבצעת אפליה, הדרה ואף פגיעה באנשים שונים בשל השתייכותם לאותה קבוצה. הגזענות עושה קישור פסיכולוגי בין תכונות אופי שליליות...
קראו עוד
לשון הרע בעת יחסי עובד מעביד, מתי כדאי להגיש תביעה?
לשון הרע בעבודה: באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב. מטבע הדברים...
קראו עוד
לשון הרע בהליכי פשיטת רגל
פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מגיע לחוסר יכולת פירעון. דהיינו, הוא איננו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים. כאשר אדם מגיע למחנק כלכלי ולא מסוגל לשלם עוד את החובות, הוא רשאי לבקש להכריז עליו כפושט רגל. המטרה להסדר פשיטת הרגל היא כפולה. מצד אחד, הגנה על החייב על ידי מתן...
קראו עוד
לשון הרע בתמונה
לפי חוק לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם (סעיף 1 לחוק). חוק זה מגדיר גם (בסעיף 2) מהו פרסום לשון הרע באופן רחב ביותר - בעל פה, בכתב, בציור, בצליל, בתנועה, בדפוס ובכל אמצעי אחר. כל זאת, בתנאי שהפרסום היה מיועד לאדם אחר חוץ מהנפגע. מכל האמור...
קראו עוד
לשון הרע על ציבור
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, פרסום לשון הרע הינו פרסום אמירה או התבטאות אשר היה עלול לפגוע, לבזות או להשפיל אדם. לשון הרע על ציבור היא אמירה כזו רק שמופנית כלפי קבוצה חברתית כלשהי, מבלי להתייחס מפורשת לאחד מהפרטים החברים בה. בדרך כלל, השמצה של ציבור תיעשה על רקע...
קראו עוד
הזכות לשם טוב
שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי בריק, ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים - כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. לעיתים, התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר...
קראו עוד
לשון הרע על איש ציבור
בכל פרסום שהוא נודעת חשיבות לא מבוטלת לזהותו של מושא הפרסום וזאת במיוחד כשעוסקים בשאלות הנוגעות לדיני לשון הרע. מדוע? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול לפגוע, להשפיל, או לבזות אדם. גם אם הפרסום הינו אמת לאמיתה, פעמים רבות, עצם העובדה...
קראו עוד
לשון הרע על בסיס נטיה מינית
בתקופה האחרונה, גוברת המודעות הסבלנית כלפי נטיות מיניות שונות, הן בחברה העולמית בכלל, והן בחברה הישראלית בפרט. מדי שנה, נערכים ברחבי הארץ "מצעדי גאווה" אשר מהווים למעשה ביטוי לחופש של הפרטים במדינה לבחור את זהותם המינית בהתאם לתחושותיהם וצו מצפונם. חרף כך, יש הרואים...
קראו עוד
תביעת לשון הרע בעקבות לשון הרע קודמת
אביתר התבטא בטלוויזיה בגנות דניאל ובתגובה דניאל כתב מאמר המשמיץ את דניאל ואת הקהילה אליה הוא משתייך, והפיץ אותו בעיתון בתפוצה יומית רחבה (כלל ארצית). האם לאביתר עומדת עילת תביעה בגין לשון הרע כנגד דניאל? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי פרסום דבר שעלול לפגוע,...
קראו עוד
קללות וגידופים כלשון הרע - האם ניתן להגיש תביעה?
זה לא סוד שהישראלים משתמשים מדי פעם בקללות, בין אם בכביש, בין אם בויכוח על מקום חנייה, בין אם בזמן שעומדים בתור, ובין אם סתם כשיש חוסר הבנה בין אנשים. האם משמעות הדבר היא שכל גידוף הוא לשון הרע? לפי חוק איסור לשון הרע, דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם, הוא...
קראו עוד
עיקול בתור לשון הרע
עיקול הינו פעולה המבוצעת על ידי הרשויות אשר מחרימות רכושו של אדם כדי שיחזיר חוב (כספי לרוב, אך לא רק) שהוא חייב. בדרך כלל, צו העיקול יינתן על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל היא שתאכוף אותו. לעיתים, רשויות אחרות כמו ביטוח לאומי או רשויות מקומיות, מוציאות אף הן צווי עיקול...
קראו עוד
לשון הרע בדיון בבית המשפט
במהלך דיון משפטי, הרוחות נוטות לעיתים להתלהט במהרה. שופטים, עורכי דין ובעלי דין הם אנשים מן השורה ודברים שונים שנאמרים על ידי מי מהם עלולים להרתיח את דמם של הנוכחים בהיכל המשפט ולהביאם לכדי התבטאויות קיצוניות ולפליטות פה שונות. מה קורה כשאמירות אלו פוגעות...
קראו עוד
שמועות ולשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא פרסום דבר שפוגע, משפיל ומעליב אדם. סעיף 2 לאותו חוק מגדיר פרסום באופן רחב ביותר הכולל לשון הרע בעל פה. פעמים רבות, אדם נאלץ להתמודד עם שמועות שונות המופצות אודותיו. לעיתים, שמועות אלה גורמות לנזקים של ממש למושא הדברים, ולא...
קראו עוד
לשון הרע לאחר המוות
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו. אפילו אם יש אמת בפרסום, עצם העובדה שהדבר יפגע בגורם כלשהו יכולה להביא...
קראו עוד
פרסום מותר לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום אשר עלולה להיות בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הינו פרסום אסור, וזאת, בדרך כלל, גם אם האמור בו הינו אמת. עם זאת, בשל כוחו של עיקרון חופש הביטוי, אין זה איסור גורף. דהיינו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם פרסום אשר ביכולתו לפגוע באדם...
קראו עוד
צו מניעה לשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע בעיסוק, או לפגוע באדם בשל דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכו'. לעיתים, גם אם יש אמת בפרסום נעדיף את שלא יפורסם בשל לשון הרע הקיימת בו ונאסור על הפרסום. כמובן שאין מדובר באיסור מוחלט...
קראו עוד
פרסום לשון הרע, מהו?
חוק איסור לשון הרע 1965 מגדיר בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם באספקטים שונים. החוק קובע כי לשון הרע היא עוולה נזיקית אזרחית ובמקרים מסוימים אף עבירה פלילית. לצורך בחינתה של השאלה האם הייתה בפרסום לשון הרע והאם יש להטיל אחריות בגינה על המפרסם, יש...
קראו עוד
אודות האתר
אתר לשון הרע הוקם על מנת להעניק סיוע משפטי לגולשים בתחום דיני לשון הרע. בין אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בעקבות הוצאת דיבה, ובין אם אתם נתבעים בתביעה כגון דא, תוכלו למצוא באתר מידע רב אשר יוכל לסייע לכם להבין "היכן אתם נמצאים". האתר מציע מאמרים מקצועיים אשר מפרטים...
קראו עוד