www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

לשון הרע על איש ציבור

בכל פרסום שהוא נודעת חשיבות לא מבוטלת לזהותו של מושא הפרסום וזאת במיוחד כשעוסקים בשאלות הנוגעות לדיני לשון הרע. מדוע?

חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול לפגוע, להשפיל, או לבזות אדם. גם אם הפרסום הינו אמת לאמיתה, פעמים רבות, עצם העובדה שיש סיכוי שהפרסום יפגע באדם מספיקה לכך שהפרסום יאסר או שלפחות האדם שפרסם אותו יתמודד עם תביעה אזרחית או קובלנה פלילית. עם זאת, המחוקק ראה לנכון לסייג את האיסור במקרים מסוימים,

לדוגמא, ישנם מקרים בהם פרסומים, אשר גם שיש בהם לשון הרע, יותרו לפרסום מבחינת החוק. המחוקק יצר בכך איזון בין חופש הביטוי ובין הזכות לשם טוב (שהן שתי זכויות חוקתיות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). במסגרת איזון זה, כשהפגיעה הצפויה בשמו הטוב של אדם חמורה ועולה על התועלת שבפרסום, תזכה הזכות לשם טוב. לעומת זאת, לעיתים נעדיף את חופש הביטוי כשחשיבות הגעת המידע שבפרסום לעין הציבור עולה על מידת הפגיעה שתיגרם לאדם למרות שידוע שתהיה פגיעה בו.

זהו האיזון אשר מבוצע כאשר מדובר באדם פרטי או בתאגיד פרטי (שאינו חברה ציבורית או ממשלתית). כשעסקינן באיש ציבור, נקודת האיזון מעט משתנה. לפי סעיף 15(4) לחוק איסור לשון הרע, אם אדם מפרסם פרסום בתום לב, בו הוא מביע דעה על התנהגותו של איש ציבור, תינתן הגנה לו ולפרסום. במצב זה, המחוקק העניק בכורה לחופש הביטוי על פני הפגיעה האפשרית בשם הטוב.

חופש הביטוי - נשמת אפה של הדמוקרטיה

גם הפסיקה מחזקת את העדיפות שהעניק המחוקק לחופש הביטוי. למשל, בע"א 214/89 אבנרי נגד שפירא אמר כבוד השופט (דאז) אהרון ברק: "יש ליתן משקל מיוחד לחופש הביטוי הנוגע לענייני הציבור ולאנשים הנושאים במשרות ציבוריות". עוד נקבע באותו פסק דין כי כאשר בית המשפט יבחן שאלה הנוגעת להוצאת לשון הרע על איש ציבור, אחד מהשיקולים שיילקחו בחשבון הוא עצם העובדה שמדובר באיש ציבור.

המשמעות היא, שאדם אשר מתמנה למשרה ציבורית, נוטל על עצמו סיכון המובנה לתוך התפקיד, והוא הסיכון שיזכה לביקורות ולאמירות שונות שיש בהן כדי הוצאת לשון הרע. איש הציבור בוחר אפוא באופן מודע בתפקידו, וזאת מתוך ידיעה כי הוא חשוף להתייחסויות מצד התקשורת, גם אם שליליות ונוקבות, וגם אם לעיתים אף שגויות מן היסוד או לא מדויקות.

חשוב להדגיש כי מדובר במראה דו-צדדית הפועלת לשני הכיוונים. דהיינו, עצם החשיפה והיותו של האדם במעמד של איש ציבור מאפשרים לו נגישות יתרה לכלי התקשורת השונים. נגישות זו, תאפשר לו לרוב להגיב לביקורות שהוטחו כלפיו, להכחישן ואף לפרסם מידע הנוגד את שפורסם. נגישות זו היא פריבילגיה המוענקת לאיש הציבור בניגוד לאדם הפרטי, ולכן ההגנה שניתנת לאיש הציבור פחותה מזו שניתנת לאדם הפרטי.

סיבה נוספת לכך שהמחוקק הטה את כף המאזניים בהקשר של הוצאת לשון הרע על אישי ציבור, היא העובדה שחשיפת הציבור לביקורת המופנית כלפי התנהגותו של איש ציבור תגביר את הפיקוח על המערכת השלטונית ותעזור לקיים דמוקרטיה ראויה. הדבר הוזכר בערעור אזרחי 9/77 חברת החשמל נגד עיתון הארץ, מפי כבוד השופט שמגר. עוד הוסיף שמגר בפרשה זו, כי מידע שכזה על אישי ציבור יכול לשמש חסם או בלם לפעולה בלתי מרוסנת של אישי הציבור ואינו מאפשר להם ל"טשטש עקבות" של מעשיהם. לא אחת, חופש הביטוי הוגדר על ידי בתי המשפט כ"נשמת אפה של הדמוקרטיה".

אם כך, איך יודעים מיהו איש ציבור?

בפסיקת בית המשפט העליון נראית נטייה ברורה להגדרה רחבה ביותר של המונח "איש ציבור". בפסיקה זו נקבעו שני מבחנים עיקריים להיותו של אדם איש ציבור:

א. נגיעה לענייני ציבור והשפעה עליהם.
ב. נגישות גבוהה לאמצעי תקשורת והופעות רבות בהם.

למשל, בע"א 4534/04 רשת שוקן נגד לוני הרציקוביץ', נקבע כי בעליה של קבוצת כדורגל נחשב לאיש ציבור כיוון שהקבוצה שבבעלותו היא מוקד עניין ציבורי. כמו כן, הנגישות שהייתה לו לתקשורת בהקשר זה הייתה גדולה משל אדם רגיל. בכל אופן, נראה כי בדומה לעניינים רבים נוספים, השאלה אם אדם מסוים הוא איש ציבור תיבחן במקרה הספציפי, ותיבדק לאור נסיבותיו הקונקרטיות.

מהו עניין ציבורי?

סעיף 14 לחוק איסור לשון קובע כי אם הפרסום היה אמת, והיה בו עניין ציבורי, יש להתירו. אם כך, שאלה מעניינת נוספת שעולה בהקשר זה היא מהו אותו עניין ציבורי שלשמו נתיר פרסום של לשון הרע על איש ציבור? בית המשפט קבע בע"א 1104/00 אפל נגד חסון, כי פרסומים שמתייחסים לחייהם הפרטיים של אישי הציבור והם בגדר רכילות, אינם מביאים כל תועלת לציבור, לא מגשימים כל מטרה ציבורית שהיא, אינם רלבנטיים לידיעת הציבור ואינם מוגדרים כ"עניין ציבורי".

ההכרעה כמובן תהיה קלה כאשר ידובר במידע שאין לו כל נגיעה לתפקיד אותו ממלא איש הציבור או להתנהגותו. למול זה, כאשר ידובר בעניין פחות מובהק ויהיה קשר עקיף בין המידע ובין תפקידו של איש הציבור, יהא על בית המשפט לבחון את הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה. בית המשפט יידרש לקבוע האם מדובר במידע שיש בו עניין לציבור והאם ראוי, שעל אף שהוא מוציא לשון הרע של איש הציבור, הוא יפורסם לציבור בכל מקרה.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.09 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 11)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע בבית המשפט לענייני משפחה
לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, להעליב, או לפגוע באדם. אין צורך שהאדם אכן ייפגע מהאמור בפועל אלא שיהיה סיכוי לפגיעה בו. הדבר ייבחן לפי מבחן האדם הסביר כלומר האם אדם סביר בנעליו של מושא הפרסום היה נפגע מהאמור בו. כמו כן,...
קראו עוד
סאטירה ולשון הרע
לשון הרע היא דבר שפרסומו לעלול להשמיץ, לפגוע, להעליב, להשפיל או לבזות אדם (לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע). הפרסום יכול להתבצע במגוון דרכים - בכתב, בעל פה, ביצירת אומנות וכיוצא באלו (סעיף 2 לאותו חוק). לפי ס'11 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע יכול שתהיה מפורסמת בתקשורת...
קראו עוד
גזענות ולשון הרע
גזענות היא דרך חשיבה (אשר פעמים רבות גם מתורגמת לכדי מעשים), ולפיה העולם מחולק לקבוצות. החלוקה היא ביולוגית - עדה, מוצא, לאום, דת, מין, גזע - ולפיה מתבצעת אפליה, הדרה ואף פגיעה באנשים שונים בשל השתייכותם לאותה קבוצה. הגזענות עושה קישור פסיכולוגי בין תכונות אופי שליליות...
קראו עוד
לשון הרע בעת יחסי עובד מעביד, מתי כדאי להגיש תביעה?
לשון הרע בעבודה: באילו מקרים נגיש תביעה בגין לשון הרע בעבודה? עובד שפוטר מעבודתו, או מעמדו נפגע בשל פרסום דברים פוגעניים אישיים, כמו עקב פגיעה בשל אמונתו או נטייתו המינית, רשאי להגיש תביעת לשון הרע ולדרוש פיצויים בגין הוצאת דיבה ופגיעה בשמו הטוב. מטבע הדברים...
קראו עוד
לשון הרע בהליכי פשיטת רגל
פשיטת רגל היא מצב שבו אדם מגיע לחוסר יכולת פירעון. דהיינו, הוא איננו מסוגל לפרוע את חובותיו הכספיים. כאשר אדם מגיע למחנק כלכלי ולא מסוגל לשלם עוד את החובות, הוא רשאי לבקש להכריז עליו כפושט רגל. המטרה להסדר פשיטת הרגל היא כפולה. מצד אחד, הגנה על החייב על ידי מתן...
קראו עוד
לשון הרע בתמונה
לפי חוק לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם (סעיף 1 לחוק). חוק זה מגדיר גם (בסעיף 2) מהו פרסום לשון הרע באופן רחב ביותר - בעל פה, בכתב, בציור, בצליל, בתנועה, בדפוס ובכל אמצעי אחר. כל זאת, בתנאי שהפרסום היה מיועד לאדם אחר חוץ מהנפגע. מכל האמור...
קראו עוד
לשון הרע על ציבור
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, פרסום לשון הרע הינו פרסום אמירה או התבטאות אשר היה עלול לפגוע, לבזות או להשפיל אדם. לשון הרע על ציבור היא אמירה כזו רק שמופנית כלפי קבוצה חברתית כלשהי, מבלי להתייחס מפורשת לאחד מהפרטים החברים בה. בדרך כלל, השמצה של ציבור תיעשה על רקע...
קראו עוד
הזכות לשם טוב
שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי בריק, ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים - כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. לעיתים, התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר...
קראו עוד
לשון הרע על בסיס נטיה מינית
בתקופה האחרונה, גוברת המודעות הסבלנית כלפי נטיות מיניות שונות, הן בחברה העולמית בכלל, והן בחברה הישראלית בפרט. מדי שנה, נערכים ברחבי הארץ "מצעדי גאווה" אשר מהווים למעשה ביטוי לחופש של הפרטים במדינה לבחור את זהותם המינית בהתאם לתחושותיהם וצו מצפונם. חרף כך, יש הרואים...
קראו עוד
תביעת לשון הרע בעקבות לשון הרע קודמת
אביתר התבטא בטלוויזיה בגנות דניאל ובתגובה דניאל כתב מאמר המשמיץ את דניאל ואת הקהילה אליה הוא משתייך, והפיץ אותו בעיתון בתפוצה יומית רחבה (כלל ארצית). האם לאביתר עומדת עילת תביעה בגין לשון הרע כנגד דניאל? חוק איסור לשון הרע קובע בסעיף 1 כי פרסום דבר שעלול לפגוע,...
קראו עוד
קללות וגידופים כלשון הרע - האם ניתן להגיש תביעה?
זה לא סוד שהישראלים משתמשים מדי פעם בקללות, בין אם בכביש, בין אם בויכוח על מקום חנייה, בין אם בזמן שעומדים בתור, ובין אם סתם כשיש חוסר הבנה בין אנשים. האם משמעות הדבר היא שכל גידוף הוא לשון הרע? לפי חוק איסור לשון הרע, דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם, הוא...
קראו עוד
עיקול בתור לשון הרע
עיקול הינו פעולה המבוצעת על ידי הרשויות אשר מחרימות רכושו של אדם כדי שיחזיר חוב (כספי לרוב, אך לא רק) שהוא חייב. בדרך כלל, צו העיקול יינתן על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל היא שתאכוף אותו. לעיתים, רשויות אחרות כמו ביטוח לאומי או רשויות מקומיות, מוציאות אף הן צווי עיקול...
קראו עוד
לשון הרע בדיון בבית המשפט
במהלך דיון משפטי, הרוחות נוטות לעיתים להתלהט במהרה. שופטים, עורכי דין ובעלי דין הם אנשים מן השורה ודברים שונים שנאמרים על ידי מי מהם עלולים להרתיח את דמם של הנוכחים בהיכל המשפט ולהביאם לכדי התבטאויות קיצוניות ולפליטות פה שונות. מה קורה כשאמירות אלו פוגעות...
קראו עוד
שמועות ולשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא פרסום דבר שפוגע, משפיל ומעליב אדם. סעיף 2 לאותו חוק מגדיר פרסום באופן רחב ביותר הכולל לשון הרע בעל פה. פעמים רבות, אדם נאלץ להתמודד עם שמועות שונות המופצות אודותיו. לעיתים, שמועות אלה גורמות לנזקים של ממש למושא הדברים, ולא...
קראו עוד
לשון הרע לאחר המוות
לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו. אפילו אם יש אמת בפרסום, עצם העובדה שהדבר יפגע בגורם כלשהו יכולה להביא...
קראו עוד
פרסום מותר לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום אשר עלולה להיות בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הינו פרסום אסור, וזאת, בדרך כלל, גם אם האמור בו הינו אמת. עם זאת, בשל כוחו של עיקרון חופש הביטוי, אין זה איסור גורף. דהיינו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם פרסום אשר ביכולתו לפגוע באדם...
קראו עוד
צו מניעה לשון הרע
לשון הרע לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע בעיסוק, או לפגוע באדם בשל דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכו'. לעיתים, גם אם יש אמת בפרסום נעדיף את שלא יפורסם בשל לשון הרע הקיימת בו ונאסור על הפרסום. כמובן שאין מדובר באיסור מוחלט...
קראו עוד
פרסום לשון הרע, מהו?
חוק איסור לשון הרע 1965 מגדיר בסעיף 1 כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע באדם באספקטים שונים. החוק קובע כי לשון הרע היא עוולה נזיקית אזרחית ובמקרים מסוימים אף עבירה פלילית. לצורך בחינתה של השאלה האם הייתה בפרסום לשון הרע והאם יש להטיל אחריות בגינה על המפרסם, יש...
קראו עוד
אודות האתר
אתר לשון הרע הוקם על מנת להעניק סיוע משפטי לגולשים בתחום דיני לשון הרע. בין אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בעקבות הוצאת דיבה, ובין אם אתם נתבעים בתביעה כגון דא, תוכלו למצוא באתר מידע רב אשר יוכל לסייע לכם להבין "היכן אתם נמצאים". האתר מציע מאמרים מקצועיים אשר מפרטים...
קראו עוד