www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

סעדים זמניים בתביעות לשון הרע

בעגה המשפטית, כשמדובר על סעד או תרופה (באנגלית remedy), מתכוונים לעזרה שאפשר לכנותה גם "מענק" אשר נותן בית המשפט לבעל דין כלשהו במשפט אזרחי. בתחומי המשפט האזרחי, מוכרים מספר סעדים מרכזיים (כגון אכיפה, ביטול והשבה, פיצויים, מניעה, הצהרה).

מהו סעד זמני?

סעד זמני הוא סעד שמקבל בעל דין, עוד במהלך ניהול התיק בעניינו, ובטרם הגיע בית המשפט להכרעה. מטרת מתן סעד הינה להבטיח התנהלות תקינה של הליך המשפט ושל התממשות פסק הדין העתיד להינתן בתיק. הגדרה זו של הסעד הזמני מצויה בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי. כל סעד מהסעדים שהוזכרו לעיל יכול להתקבל כסעד זמני. ככלל, בית המשפט מוסמך לתת כל סעד זמני שנראה לו ראוי, נכון וצודק בנסיבות המקרה.

תקנה 1 הנ"ל מגדירה את הסעדים הזמניים שניתן להעניק ואכן בית המשפט נוטה להעניקם כעניין שבשגרה והם:
  • צו לכינוס נכסים (המוכר גם כצו אנטון פילר): מאפשר תפיסת ראיות לצורך המשפט או לצורך השמדתן.
  • צו עשה: כופה על בעל הדין אליו הוא מכוון לבצע מעשה מסוים.
  • צו אל תעשה (צו מניעה): אוסר על בעל הדין אליו הוא מופנה לבצע מהלך כלשהו.
  • צו עיקול: צו המעקל רכוש של בעל דין. המטרה - למנוע מבעל הדין להבריח את נכסיו כדי שבעל הדין האחר לא יוכל לתפוס אותם.
  • צו עיכוב יציאה מהארץ: צו המגביל את חופש התנועה של אדם ולא מאפשר את צאתו מהארץ למשך זמן מסוים.
  • צו מרווה: צו המורה על הגבלת שימוש בנכס שנמצא בחוץ לארץ.
אילו סעדים זמניים ניתן לבקש בעת הגשת תביעת לשון הרע?

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע, להשפיל או לבזות אדם כשנדרש שלפחות אדם נוסף מלבדו ייחשף לפרסום (כשהדרישה במשפט פלילי בשל עבירת לשון הרע היא לשני אנשים נוספים זולת מושא הפרסום). לפי חוק איסור לשון הרע, ניתן להגיש תביעה נזיקית בגין עוולת לשון הרע וקובלנה פלילית שעלולה לגרור עימה מאסר של שנה בפועל אם יוכרע כי המפרסם עבר עבירת פרסום לשון הרע.

נראה שהצווים הרלבנטיים יותר כסעדים זמניים במהלך תביעת לשון הרע הם:
  • צו מניעה: צו האוסר על מפרסם לפרסם את פרסום הדבר שיש בו לשון הרע; צו המורה על מפרסם להימנע מלפרסם את הפרסום שוב וכיוצא באלו.
  • צו עשה: צו המורה למפרסם לפרסם התנצלות והכחשה לפרסום הקודם; צו המצווה על המפרסם להסיר את הפרסום מאתר אינטרנט; צו הפוקד על המפרסם לאסוף את כל העלונים שמכילים את דבר לשון הרע ועוד.
  • צו עיכוב יציאה מהארץ: בעיקר כאשר מדובר בקובלנה פלילית (כתב אישום שהוגש על ידי אדם פרטי), אפשר שיעלה החשש שהמפרסם יברח מהארץ. בהתעורר חשש כזה אפשר שבית המשפט ייתן צו עיכוב יציאה כנגד המפרסם מהארץ. לצורך קבלתו של סעד זמני זה, נדרש המבקש להוכיח כי החשש מפני בריחת המפרסם ואי חזרתו לארץ הוא ממשי ומיידי. אחרת, בית המשפט לא יפגע כך בחופש התנועה של אדם, שהיא כידוע זכות חוקתית.
כמו כן, קיימת אפשרות לבקש שהסעדים שהוצגו לעיל יהפכו לסעדים קבועים במסגרת פסק הדין החלוט בתיק. לרוב, סעדים אלו מבוקשים גם כסעדים זמניים (לצורך מניעת נזק צפוי או לשם הקטנתו, וזאת כאשר עולה צורך מיידי בכך) וגם כסעדים חלוטים.

איך מגישים סעד זמני? בדרך כלל, את הבקשה לסעד זמני מגישים יחד עם כתב התביעה המקורי. פעמים רבות, מתעורר במהלך התיק מצב שלא ניתן היה לצפות אותו מראש, ובו נדרש בית המשפט לשקול האם לתת סעד זמני. מקרה כזה הוא המצב שבו מתעורר חשש פתאומי שבעל הדין יבריח נכסים או שיברח מהארץ.

איך ניתן סעד זמני? לרוב, סעדים זמניים ניתנים כשכל הצדדים לתיק נוכחים אך יהיו מקרים בהם ניתן יהיה להעניק סעד זמני בדיון במעמד צד אחד בלבד. זאת למשל, במקרה שמבוקש צו עיכוב יציאה מהארץ או צו עיקול - אם הדיון ייעשה במעמד שני הצדדים יש חשש שבעל הדין אליו מופנה הצו לא יבצע אותו. עם זאת, מכיוון שהסעד ניתן כנגד בעל דין מבלי שניתנה לו האפשרות להביע את התנגדותו ולהשמיע את טענותיו, בית המשפט מעניק סעד במעמד צד אחד בזהירות תוך בדיקה קפדנית של מכלול הנסיבות שאכן ראוי להעניק באותו מקרה את הסעד המבוקש.

איך מוודאים שהסעד הזמני אכן מבוצע? החוק והפסיקה קבעו מנגנונים שונים להבטחת קיום הצו שהטיל בית המשפט על אחד מבעלי הדין על ידי הפקדת ערבות או התחייבויות עצמיות. לסיכום, בבואכם להגיש תביעת לשון הרע, עליכם לבדוק האם מבחינה אסטרטגית כדאי להגיש במסגרת התביעה בקשה למתן סעדים זמניים כלשהם. לעיתים הדבר יהיה רצוי ונדרש ולעיתים כדאי שלא לעשות כן מבחינת ניהול התיק. לכן, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני לשון הרע כדי לקבל ממנו ייעוץ לגבי דרך הפעולה הנכונה בעת הגשת התביעה, במהלך הדיון המשפטי בתיק ולאחר מתן פסק הדין בתיק.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.18 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 45)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע על עובד ציבור, מתי תוגש תביעה בגין הוצאת דיבה?
עובד ציבור יכול במקרים מסוימים להיות חסין מפני הגשת תביעה נגדו בגין לשון הרע, בתנאי שהפרסום נעשה בתום לב, במסגרת מילוי תפקידו כעובד ציבור, ולא מתוך כוונה לפגוע.  סעיף 7א לפקודת הנזיקין עוסק בחסינות עובדי ציבור, וקובע כי לא תוגש תביעה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה...
קראו עוד
פרסי קמצן, רומני גנב, אתיופי מסריח, מרוקאי סכין, כמה פיצויים קיבלו בגין לשון הרע?
סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע אוסר לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית. ביטויים גזעניים ופוגעניים כמו: "פרסי קמצן", "רומני גנב", "אתיופי מסריח", "מרוקאי סכין" עלולים להוות בנסיבות מסוימות עילה להגשת תביעה אזרחית בגין עוולת לשון הרע. הפסיקה...
קראו עוד
לשון הרע נטל ההוכחה, כיצד ניתן להוכיח הוצאת דיבה?
אדם החש עצמו נפגע מביטויים או אמרות שהופנו כלפיו, בכתב, בדפוס או בעל פה, רשאי לפנות אל בית המשפט ולהגיש תביעה אזרחית בעילת לשון הרע, אולם נטל ההוכחה כי אכן מדובר בפרסום לשון הרע מוטל על התובע. כדי להוכיח הוצאת דיבה, בוחן בשלב הראשון בית המשפט את השאלה אם הביטוי...
קראו עוד
עורך דין לשון הרע, מדוע חשוב להשתמש בשירותי עו"ד בתביעת הוצאת דיבה?
אדם שנפגע ממסר שהופנה כלפיו, אשר נכתב בפוסט בפייסבוק, שנאמר בשיחת רכילות בין חברים, או התפרסם בכל צורה אחרת, רשאי בתנאים מסוימים להגיש תביעה אזרחית נגד המפרסם בעילת הוצאת דיבה, ולדרוש ממנו לשלם פיצויים גם ללא הוכחת נזק. במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעה נגד המפרסם...
קראו עוד
תלונת שווא במשטרה: מתי תלונה במשטרה מהווה לשון הרע?
תלונה במשטרה יכולה להקים עילה לתביעת לשון הרע, כאשר מדובר בתלונת שווא, אשר עלולה לגרום נזק רב לאדם על לא עוול בכפו. כדי לקבוע האם יש בהגשת התלונה עוולה לפי חוק איסור לשון הרע, יש לבחון האם בוצע פרסום כהגדרתו בסעיף 2 לחוק. בשלב הבא יש לבחון אם הפרסום מהווה לשון הרע...
קראו עוד
לשון הרע סכסוכי שכנים: כיצד ניתן לתבוע פיצויים?
סכסוכי שכנים עלולים להיווצר עקב רעש, לכלוך, גידול חיות מחמד, השתלטות על רכוש משותף כמו מחסן או גג בבניין ועוד. חילופי דברים פוגעניים, לרבות קללות וגידופים בין שכנים, אינם מהווים לשון הרע כל עוד נאמרו בארבע עיניים, אולם אם אחד הצדדים הפיץ את הדבר בקרב יתר השכנים, על...
קראו עוד
לשון הרע נגד מורה: מתי תוגש תביעה בגין הוצאת דיבה?
סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, קובע כי פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין, או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות, לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי, כאשר הפרסום נכון והוגן – מלא, חלקי או תמציתי. סעיף 13 עוסק במקרים שבהם אין כלל עילה...
קראו עוד
פיצויים בגין לשון הרע - שיקולים
חוק איסור לשון הרע מקים 2 מסלולי תביעה אפשריים בגין פרסום לשון הרע: תביעה נזיקית: סעיף 7 לחוק קובע כי פרסום לשון הרע הוא עוולה אזרחית. לאור זאת, בית המשפט יכול לפסוק בגינה פיצויים ולחייב את הנתבע (לפי סעיף 7א לאותו חוק) לפצות את התובע בסכום של עד 50,000 ₪ מבלי שהתובע...
קראו עוד
לשון הרע בכוונה לפגוע – מה המשמעות?
חוק איסור לשון הרע קובע כי הוצאת דיבה היא פרסום שעלול להשפיל ולבזות אדם בפני הבריות, או לפגוע במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו. סעיף 6 לחוק קובע עונש של עד שנת מאסר בהליך הפלילי לאדם שמפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, לאחר שהוכח כי הפרסום המדובר הוא אכן דבר לשון הרע,...
קראו עוד
לשון הרע נגד חברה או עסק תאגיד
תכליתו של חוק איסור לשון הרע היא לאזן בין הזכויות המתנגשות בפרסום דברים העולים לכדי לשון הרע לבין הזכות לשם טוב של אדם, שיכול להיות יחיד או תאגיד, אשר נפגע מן הפרסום לבין הזכות לחופש הביטוי. החוק אוסר על הוצאת דיבה ולשון הרע, כאשר לנפגע עומדת הזכות להגיש תביעה כספית...
קראו עוד
לשון הרע בשיחת טלפון על ספיקר - מתי תוגש תביעה?
חוק איסור לשון הרע נועד להגן כבוד האדם, על ידי איסור פרסום ידיעות שקריות או אמתיות בפומבי, שעשויות לפגוע בשם הטוב. הוצאת לשון הרע יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות ובדרכים שונות, וגם בשיחת טלפון, כאשר המכשיר נמצא על מצב ספיקר, ואנשים נוספים היו עדים לשיחה ושמעו את הדברים...
קראו עוד
לשון הרע ראיות: אילו ראיות יכולות לשמש בתביעה על הוצאת דיבה?
חוק לשון הרע קובע כי במשפט פלילי או אזרחי בעילת לשון הרע, אין להביא ראיה או לחקור עד בדבר שמו הרע של הנפגע או בדבר אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו הפגומים, אלא במידה והפרטים נוגעים במישרין ללשון הרע המשמשת נושא למשפט, או שבית המשפט התיר את הבאת ראיה או חקירת עד. ההלכה...
קראו עוד
התיישנות תביעת לשון הרע
התיישנות היא סיטואציה שבה אדם שקיימת לזכותו עילת תביעה כלפי אחר, לא יוכל להעלות את טענתו ולקבל בגינה סעד. זאת, על אף שמבחינה מהותית טענתו הייתה לכאורה נכונה וראויה. הסיבה לכך היא העובדה שמרגע הולדת עילת התביעה, ועד לרגע שבו התובע הגיש את התביעה, עבר יותר מדי זמן....
קראו עוד
לשון הרע חולה נפש: האם הביטוי "חולה נפש" מהווה עילה להגשת תביעה?
המבחן האם בפרסום המכנה אדם "חולה נפש" יש לשון הרע או לאו, הוא מבחן האדם הסביר בהתאם לנסיבות המקרה. במקרים שבהם היה גידוף הדדי או שהוטחו דברים לא ראויים בין אדם לחברו, הוחלט כי צריך להיות גבול למה שיש להביא בפני בית המשפט. ואף נקבע לא פעם, כי לא כל ריב מילולי, קללות או...
קראו עוד
לשון הרע בין בני זוג – באילו מקרים תוגש תביעה?
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה ולהכתים את אישיותו בעיני הזולת, ואף לפגוע בביטחונו הפנימי גם כלפי עצמו. כדי לקבוע אם הפרסום מהווה לשון הרע, על בית המשפט לבחון באופן אובייקטיבי ובהתאם לנסיבות חיצוניות, ואף לברר האם עומדת...
קראו עוד
לשון הרע רכילות – מתי רכילות נחשבת להוצאת דיבה?
ההלכה היהודית אוסרת על הוצאת לשון הרע, שהיא אמירה הפוגעת בכבוד או בשם הטוב של האדם, וכוללת כל דיבור פוגעני ומעליב על יחיד או על רבים. מקור האיסור הוא בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז: "לא תלך רכיל בעמיך". הצירוף ללכת רכיל משמש בסיס להגדרה ההלכתית של איסור לשון הרע, כלומר,...
קראו עוד
לשון הרע הטרדה מינית, מה סיכויי התביעה?
אדם שהוגשה נגדו תלונת שווא במשטרה על הטרדה מינית, או שפורסם באמצעי תקשורת וברשתות חברתיות, כי היה מעורב בביצוע עבירת מין, בעוד שלא היו דברים מעולם, יכול לפנות לבית המשפט ולהגיש תביעה בגין הוצאת לשון הרע, בטענה כי כתוצאה מהפרסום נגרם לו נזק ממשי ושמו הטוב נפגע. הזמר...
קראו עוד
לשון הרע כעבירה פלילית, כדאי להגיש קובלנה פלילת?
חוק איסור לשון הרע מגדיר בסעיף 6 כי לשון הרע יכול שתהא עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא עד שנת מאסר. למעשה, סעיף 6 מציב מספר תנאים מצטברים אשר בהתקיימות כולם יחדיו, תתקיים העבירה של לשון הרע. התנאים: "המפרסם לשון הרע": מדובר בבחינה כפולה - האם דובר בפרסום והאם דובר...
קראו עוד
התנצלות בעקבות לשון הרע
סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע שלשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם, לבזותו או לפגוע אותו בשל אחת מהנסיבות המוזכרות בסעיף. הפרסום יכול שייעשה במגוון דרכים אפשריות (בעל פה, בציור, בצליל, בתמונה, בכתב וכדומה). הגורם אשר בוחן אם הייתה לשון הרע בפרסום מסוים הוא בית...
קראו עוד
נזק ממוני ונזק לא ממוני בתביעות לשון הרע
סעיף 2 לפקודת הנזיקין מגדיר נזק כאובדן של חיים, נוחות, נכס, רווחה פיזית, שם טוב וכדומה. הגדרה זו הינה הגדרה רחבה הכוללת בחובה נזקים משני המינים - הן נזקים ממוניים והן נזקים לא ממוניים. במסגרת תביעות לשון הרע, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לפסוק עבורו פיצויים. פיצויים...
קראו עוד
עונש הרתעתי לשון הרע
חוק איסור לשון הרע מגדיר לשון הרע בסעיף 1 לו כפרסום אמירה כלשהי שעלול להשפיל אדם, לפגוע במקצועו, לשים אותו לבוז וללעג בעיני הבריות, לפגוע בו בשל דתו, גילו, מוצאו, מינו וכדומה. סעיף 2 לחוק מגדיר את הפרסום בצורה מרחיבה ביותר. פרסום לשון הרע יכול שיהיה בכתב, בצליל, בציור,...
קראו עוד
פיצויים ללא הוכחת נזק בתביעות לשון הרע
ככלל, פיצויים הם סכום כסף שבית המשפט קובע כי על נתבע לשלם לתובע כדי לפצותו על נזק שנגרם לו. נזק מוגדר באופן מרחיב בפקודת הנזיקין וכולל מגוון תופעות (כאב, נזק כלכלי, סבל, עוגמת נפש וכדומה). כדי לזכות בתשלום הפיצויים נדרשת הוכחת קשר סיבתי בין מעשה הנתבע ובין הנזק שנגרם...
קראו עוד