www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

לשון הרע סעיף 15 - מה משמעות הסעיף?

הגנת תום לב מונה מספר נסיבות אשר בהן התבטאות כלשון הרע לא תשמש עילה לתביעה. זאת כאשר המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיומו של האדם שנפגע מדבריו, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע.

ניתן להשתמש בהגנת סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע בהתקיים שני תנאים מצטברים
: האחד, הפרסום נעשה בתום לב והשני, הפרסום חוסה תחת אחת מהנסיבות המנויות בסעיף 15. הנסיבות העיקריות בהגנת תום לב הן: כאשר הייתה חובת פרסום והוא נעשה להגנה על אינטרס המהווה עניין אישי כשר, אם הוא נועד להגן מפני השמצה של גוף אחר וכאשר הפרסום הוא הבעת דעה ומצב המודעות של המפרסם בנוגע לנפגע.

חובה חוקית מוסרית או חברתית


על פי סעיף 15(2) הגנת תום לב
יכולה להתקיים כאשר היחסים שבין המפרסם לאדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם את הידיעות - אם למפרסם הייתה חובה לבצע את הפרסום, הוא פורסם לגורם הכרחי בלבד, תוכן הפרסום היה בתחום סביר ביחס לחובת הפרסום והוא נעשה בתום לב.

סעיף 15(3) עוסק בעניין אישי כשר, וקובע כי הגנת תום לב תקפה כאשר הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין פרטי של המפרסם, במטרה להגן על האינטרס של המפרסם
, להגן על האינטרס של צד שלישי שאליו הופנה הפרסום ועל האינטרס של צד שלישי שמעוניין באדם שאליו הפרסום נוגע, כמו עניין של הורה בפרסום ידיעות על בנו.

הבעת דעה לגיטימית על אנשי ציבור


סעיף 15(4) מתייחס להבעת דעה על אנשי ציבור ועל עניין ציבורי. וקובע כי הגנת תום לב מתקיימת כאשר הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע במסגרת כהונתו בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי, או נוגע לאופיו, לעברו, למעשיו או לדעותיו במידה שהם אכן נתגלו בהתנהגותו.

סעיף 15(5) מתייחס להבעת דעה בעניין הליך שיפוטי, וקובע כי ההגנה מתקיימת כאשר הפרסום היה בגדר הבעת דעה על התנהגות הנפגע כבעל דין, והיא נעשתה בתום לב בנוגע לעניינים שנאמרו או שהתפרסמו במהלך הליכים משפטיים.

סעיף 15(6) קובע כי כאשר האמירה הייתה ביקורת על יצירה ספרותית או מדעית שהנפגע פרסם בפומבי ושהייתה כרוכה בה ביקורת הבעת דעה על אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה.


לשון הרע במסגרת יחסי ממונה כפוף


סעיף 15(7)
עוסק בהבעת דעה במסגרת יחסי ממונה כפוף בעת הפרסום, שבו המפרסם היה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק מעצם היותו ממונה. סעיף 15(8) נועד להגן על מפרסם שהגיש תלונה על הנפגע לרשות מוסמכת מכוח דין או חוזה, אם התלונה נעשתה בתום לב.

סעיף 15(9) מתייחס לפרסום במסגרת אספה פומבית או ישיבה של תאגיד שלציבור הייתה גישה אליה, והיה בפרסומו עניין ציבור. סעיף 15(10)
עוסק בגינוי או הכחשת לשון רע שכבר פורסם על ידי אחר, ובהתגוננות מפני לשון הרע של אדם אחר.

סעיף 15(11)
מתייחס לפרסום אשר נמסר לעורך אמצעי התקשורת או לנציגו כדי שיבחן את שאלת פרסומה באמצעי התקשורת. סעיף 15(12) קובע כי הגנת תום לב עומדת אם הפרסום נעשה בשידור חי בתכנית רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש, והמפרסם לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.07 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 15)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע זוטי דברים – באילו מקרים ניתן להשתמש בהגנת זוטי דברים?
סעיף 34יז לחוק העונשין קובע כי זוטי דברים היא הגנה העומדת לנאשם במשפט פלילי. על פי סעיף זה אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה, אם לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, אין למעשה ערך משמעותי.  הגנת זוטי דברים עומדת לנתבע גם במשפט אזרחי, לפי סעיף 4...
קראו עוד
לשון הרע סעיף 14 - מה משמעות החוק?
סעיף 14 לחוק לשון הרע עוסק בהגנת אמת הפרסום המכונה הגנת אמת דיברתי, וקובע כי במשפט פלילי או אזרחי, בפני הנתבע בתביעת לשון הרע, עומדת הגנה טובה כאשר בדבר שפורסם היה אמת והיה בו עניין ציבורי. סעיף 14 קובע כי לא ניתן לשלול הגנת אמת בפרסום כאשר לא הוכחה אמיתות בפרט לוואי...
14
לשון הרע סעיף 13 - מה אומר החוק?
חוק איסור לשון הרע, מגדיר מהי לשון הרע ואוסר על השימוש בה. החוק מאזן בין חופש הביטוי והעיתונות לבין הזכות לכבוד ולשם טוב, וקובע כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בציבור או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג בידי אחרים, לבזות אדם בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות...
קראו עוד
פרסום מותר למרות לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע שפרסום שיש בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הוא אסור, גם אם האמור בו אמת הוא. עם זאת, חשוב לדעת כי לא מדובר באיסור גורף וכמובן ייתכנו מקרים בהם פרסום שביכולתו לפגוע באדם יאושר לפרסום. סעיף 13 לחוק שלעיל קובע בתת סעיפיו רשימת פרסומים...
קראו עוד
אמת דיברתי
חוק איסור לשון הרע קובע הגנה רחבה על שמו הטוב של אדם מפני פגיעה בו על ידי הוצאת דיבתו. סעיף 1 לחוק מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע באדם או בתאגיד. בשל הבנת המחוקק, כי לא ניתן להגן על הזכות לשם טוב באופן מוחלט היות ולעיתים היא עומדת בסתירה מול זכות...
קראו עוד
הגנת תום הלב בתביעות לשון הרע
נתבעים אשר הוגשה כנגדם תביעה בגין לשון הרע מציגים על פי רוב טענות הגנה שונות. מדובר בהגנה אשר מבוססת על עקרונות חופש הביטוי והגורסת כי ישנם פרסומים אשר יש להתירם, גם במחיר של פגיעה אפשרית בשמו הטוב של פלוני. בין הגנות לשון הרע נמצאת גם הגנת תום הלב. הגנת זו מופיעה...
קראו עוד
הגנת אמת בפרסום
הגנת אמת הפרסום, המוכרת גם כהגנת ה"אמת דיברתי", הינה הגנת לשון הרע המופיעה בסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. לפי הגנה זו, פרסום כלשהו יכול להיות מוגן מכוח החוק וזאת למרות שהייתה בו לשון הרע. כלומר, הפרסום פגע באדם אך הוא אמיתי והיה בו עניין לציבור. יתרה מזאת, אפילו אם הפרסום...
קראו עוד