www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

לשון הרע סעיף 14 - מה משמעות החוק?

סעיף 14 לחוק לשון הרע עוסק בהגנת אמת הפרסום המכונה הגנת אמת דיברתי, וקובע כי במשפט פלילי או אזרחי, בפני הנתבע בתביעת לשון הרע, עומדת הגנה טובה כאשר בדבר שפורסם היה אמת והיה בו עניין ציבורי. סעיף 14 קובע כי לא ניתן לשלול הגנת אמת בפרסום כאשר לא הוכחה אמיתות בפרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.

החוק קובע כי פרסום לשון הרע עלול להוות עוולה אזרחית, שיכולה לזכות את הנפגע בתשלום פיצויים ולעתים אף עלול להיחשב כעבירה פלילית, שדינה עונש של עד שנת מאסר מאחורי סורג ובריח. עם זאת ישנם פרסומים שלמרות היותם עונים על הגדרת לשון הרע, הם מותרים
ומוגנים בשל טענת חסינות, אמת הפרסום ועניין ציבורי ותום לב.

סעיף 14 לחוק קובע כי הגנת אמת בפרסום יכולה להגן על אדם המפרסם לשון הרע מפני תביעה פלילית או אזרחית, בהתקיים שני תנאים מצטברים: אם הפרסום הוא דבר אמת ואם יש בו עניין ציבור
, זאת מתוך כוונה לאזן בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי.

כיצד נבחנת אמיתות הפרסום
?

כדי שהתנאי הראשון יתקיים, יש צורך כי הפרסום יהיה נכון עובדתית. לצורך תנאי זה, אין חשיבות ליסוד הנפשי של המפרסם, המתייחס למצב דעתו בעת המעשה
כמו כוונה זדונית או חוסר תום לב, כך שגם אם המפרסם היה בטוח בתום לב כי מדובר בידיעה נכונה, אך בדיעבד הסתבר ההפך, לא תעמוד בפניו הגנת אמת בפרסום.

כלומר, הגנת סעיף 14 לא חלה על פרסום שקרי גם אם המפרסם פעל בכנות והיה בטוח כי הידיעות שאותן הוא מפרסם נכונות וכלל לא התכוון לפגוע באמצעות פרסומו.
לפיכך גם אם מדובר בטעות סבירה והמפרסם לא התרשל בהליך בירור העובדות ופרסומן, כל עוד פורסמו דברי שקר, הוא לא יוכל ליהנות מן ההגנה.

לבית המשפט קיים שיקול דעת רחב מאד בעניין הקביעה האם הפרסום נכון. אמיתות בפרסום נבחנת בבית המשפט לפי המציאות המצטיירת מתוך העובדות
שהוצגו בפניו. אולם גם אם הוכח שחלק מהפרסום נכון עובדתית, אין זה הופך בהכרח את שאר חלקי הפרסום לנכונים. לכן יש לבדוק כל חלק בפרסום העשוי להיות פוגעני ולוודא כי יש בו אמת. הנטל להוכחת האמיתות מוטל על המפרסם, וכל עוד לא הורם הנטל, הפרסום ייחשב כהוצאת לשון הרע.

מהם המבחנים לקיומו של עניין ציבורי
?

העניין הציבורי נבחן על ידי בית המשפט בפרשנות רחבה. תנאי זה מחייב קיומו של אינטרס ציבורי קונקרטי ומשמעותי בפרסום
ולא כדי לספק עניין לסקרנים או למלא יצרם של רכלנים. לשם כך נבדק האם קיימים לפרסום יתרונות חברתיים המצדיקים את הפרסום, למרות לשון הרע שבו.

בית המשפט נדרש לאזן בין האינטרס של הנפגע במניעת פרסום פרטים פוגעים, לבין חופש הביטוי, הכולל בתוכו את זכות הציבור לדעת. במקרים מסוימים לציבור הרחב יש אינטרס לגלות מידע על אנשים מוכרים, גם אם המידע עלול לפגוע בהם, זאת כדי לגבש דעה מתאימה על אותו אדם, הזקוק לתמיכת הציבור, או
אם ידיעתו תביא תועלת, בין אם לשם גיבוש דעה בעניינים ציבוריים ובין אם לשם שיפור אורחות חייו.

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 4.5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 14)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

קראו עוד בנושא
לשון הרע זוטי דברים – באילו מקרים ניתן להשתמש בהגנת זוטי דברים?
סעיף 34יז לחוק העונשין קובע כי זוטי דברים היא הגנה העומדת לנאשם במשפט פלילי. על פי סעיף זה אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה, אם לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, אין למעשה ערך משמעותי.  הגנת זוטי דברים עומדת לנתבע גם במשפט אזרחי, לפי סעיף 4...
קראו עוד
לשון הרע סעיף 15 - מה משמעות הסעיף?
הגנת תום לב מונה מספר נסיבות אשר בהן התבטאות כלשון הרע לא תשמש עילה לתביעה. זאת כאשר המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיומו של האדם שנפגע מדבריו, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע. ניתן להשתמש בהגנת סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע בהתקיים שני תנאים...
קראו עוד
לשון הרע סעיף 13 - מה אומר החוק?
חוק איסור לשון הרע, מגדיר מהי לשון הרע ואוסר על השימוש בה. החוק מאזן בין חופש הביטוי והעיתונות לבין הזכות לכבוד ולשם טוב, וקובע כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בציבור או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג בידי אחרים, לבזות אדם בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות...
קראו עוד
פרסום מותר למרות לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע שפרסום שיש בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הוא אסור, גם אם האמור בו אמת הוא. עם זאת, חשוב לדעת כי לא מדובר באיסור גורף וכמובן ייתכנו מקרים בהם פרסום שביכולתו לפגוע באדם יאושר לפרסום. סעיף 13 לחוק שלעיל קובע בתת סעיפיו רשימת פרסומים...
קראו עוד
אמת דיברתי
חוק איסור לשון הרע קובע הגנה רחבה על שמו הטוב של אדם מפני פגיעה בו על ידי הוצאת דיבתו. סעיף 1 לחוק מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע באדם או בתאגיד. בשל הבנת המחוקק, כי לא ניתן להגן על הזכות לשם טוב באופן מוחלט היות ולעיתים היא עומדת בסתירה מול זכות...
קראו עוד
הגנת תום הלב בתביעות לשון הרע
נתבעים אשר הוגשה כנגדם תביעה בגין לשון הרע מציגים על פי רוב טענות הגנה שונות. מדובר בהגנה אשר מבוססת על עקרונות חופש הביטוי והגורסת כי ישנם פרסומים אשר יש להתירם, גם במחיר של פגיעה אפשרית בשמו הטוב של פלוני. בין הגנות לשון הרע נמצאת גם הגנת תום הלב. הגנת זו מופיעה...
קראו עוד
הגנת אמת בפרסום
הגנת אמת הפרסום, המוכרת גם כהגנת ה"אמת דיברתי", הינה הגנת לשון הרע המופיעה בסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. לפי הגנה זו, פרסום כלשהו יכול להיות מוגן מכוח החוק וזאת למרות שהייתה בו לשון הרע. כלומר, הפרסום פגע באדם אך הוא אמיתי והיה בו עניין לציבור. יתרה מזאת, אפילו אם הפרסום...
קראו עוד